Siirry sisältöön

Re-integration into Labour market through Entrepreneurship Skills Enhancement

RELESE-projektin tavoitteena on edistää sosiaalisesti haavoittuvien ryhmien työllistymistä tukemalla yrittäjyyttä. Projektin pääsisältö on e-oppimisalustan luominen ja siihen kehitetyn verkkokurssin testaus

  • Toteutusaika:1.10.2010 - 30.9.2012
  • Rahoittaja:LLP Leonardo da Vinci
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:International RDI

RELESE-projekti on suunniteltu osana Leonardo da Vinci innovaatioiden siirto-ohjelmaa. RELESE-projektin tavoitteena on edistää sosiaalisesti haavoittuvien ryhmien työllistymistä työmarkkinoille lisäämällä heidän yrittäjävalmiuksiaan ja kompetenssejaan. Projekti keskittyy niiden työmarkkinoilta pudonneiden henkilöiden tarpeisiin, jotka haluaisivat takaisin työmarkkinoille aloittamalla oman liiketoiminnan, mutta joilla ei ole siihen tarvittavia tietoja ja taitoja. Työttömyyden pelko sekä muutokset nykypäivän työmarkkinoilla saavat heidät etsimään uusia polkuja löytääkseen työpaikan tai mieluummin luomaan oman työpaikkansa.

Projektin päätavoite on innovatiivisen e-oppimisalustan ja siihen liittyen yrittäjyyden lisäämiseen liittyvien kurssisisältöjen siirto. Projektin tavoitteena on toteuttaa realistinen, kilpailukykyinen ja kestävä virtuaalinen oppimisyhteisö, joka edistää yrittäjyyskoulutusta / mentorointiohjelmaa, tarjoten integroitua ohjausta yrittäjille motivaatiovaiheesta ja idean luomisesta liiketoimintaprojektien toteuttamiseen henkilökohtaisen tuen avulla.