Siirry sisältöön

Physical ACTivity: the tool to improve the quality of LIFE in osteoporosis people

ACTLIFE hankkeessa on tarkoitus kehittää yleistä Eurooppalaista fyysisen aktiivisuuden protokollaa, joka tähtää luukadon (osteoporoosin) haittojen torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn. Erityisesti huomiota kiinnitetään kaatumisen ehkäisyyn.

  • Toteutusaika:1.1.2018 - 30.6.2021
  • Rahoittaja:Erasmus+ Sport
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:International RDI

Kaatumisen pelko on yleistä osteoporoosia sairastavilla henkilöillä. Kaatumisen pelko johtaa usein myös kaikenlaisen fyysisen aktiivisuuden vähentymiseen. Ikääntyvät ihmiset, jotka pelkäävät kaatumista joutuvat usein negatiiviseen kierteeseen, jossa sekä fyysinen että sosiaalinen aktiviteetti vähenee ja elämänlaatu heikkenee. Liikuntaharjoittelun on osoitettu olevan tehokas kaatumisen pelon vähentäjä ilman, että kaatumisen riski kasvaa. Tällä hetkellä ei ole olemassa riittävästi tietoa siitä, säilyykö kaatumisen pelon vähentyminen myös liikuntaharjoittelujakson loppumisen jälkeen.

ACTLIFE:n tarkoitus on kehitellä tehokasta fyysisen harjoittelun protokollaa, ACTLIFE protokollaa, joka myös testataan hankkeen pilottivaiheen aikana. Projektin lopuksi protokolla on tarkoitus jakaa Euroopan tasolla hankkeen yhteistyökumppaneiden kautta.

Projektia koordinoi Bolognan yliopisto (IT). Hankkeen muut partnerit ovat Rizzoli Orthopaedic Institute (IT), Ulsterin yliopisto (UK), Mary Immaculate College (IE), KNOW AND CAN ASSOCIATION (BG) ja Friedrich-Alexander yliopisto Erlangen-Nürnberg (DE).

Actlife logo.jpg

Yhteyshenkilö: