Siirry sisältöön

PALO - palvelulla ja osaamisella kasvuun

Posintra ja Laurea-ammattikorkeakoulu tarttuivat PALO-hankkeessa ajankohtaisiin haasteisiin sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hankkeessa kehitettiin uusia toimintatapoja kuntien, kolmannen sektorin, yrittäjien ja oppilaitosten välillä. Hankkeen aikana testattiin uudenlaisia keinoja, joilla tuetaan asiakkaita oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä.

  • Toteutusaika:1.1.2015 - 30.4.2017
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

PALO-hankkeessa luotiin alueelle asiakasymmärrykseen ja kokeilevaan toimintatapaan perustuvia yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä (palvelupisteitä). Palvelupisteissä asiakkaita neuvottiin oman terveyden ylläpitoon ja edistämiseen liittyvissä asioissa. Keskiössä oli omaehtoisen terveyden edistämisen tukeminen.


Yhteyshenkilö: