Siirry sisältöön

Opiskelun aloituksen osallistava tuki

  • Toteutusaika:1.1.2013 - 31.12.2014
  • Rahoittaja:ESR 2007-2013
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Hankkeella haetaan ratkaisua opiskelun ensimmäisen vuoden aikana tapahtuvien opintojen keskeyttämisien ehkäisemiseksi erityisesti opiskelijoilla, joilla on todettu elämänhallinnan puutteita, terveydellisiä haasteita, kuten mielenterveys sekä itsenäisen terveyden edistämisen haasteita. Näiden on aiemmissa tutkimuksissa ja hankkeissa todettu liittyvän opintojen keskeyttämiseen.

Ohjaus- ja tukitoimintakäytänteiden kehittäminen edellisiin seikkoihin on tärkeää, koska ammattiopistoilla ja opiskeluterveydenhuollolla ei ole riittävästi tukitoimia ja menetelmiä opiskelijan elämänhallinnan tukemiseen. Nämä ovat alueita, joilla ammattiopiston henkilöstö uskoo olevan vaikutusta keskeyttämisen vähentämiseen. Tämä tarve on todettu mm. NOPS 2010-2012 –hankkeessa (THL:n rahoittama).

'Opiskelun aloituksen osallistava tuki” (OAOT) -projektin tarkoituksena on kehittää ammattiopiston ohjaustoimintaa opintojen keskeyttämisten ehkäisemiseksi opintojensa alkuvaiheessa, huomioiden erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat (keskeyttämisuhan olemassaolo). Ohjaustoiminta kohdistuu opiskelijan itsenäisen elämänhallinnan ja terveyttä edistävän toiminnan tukemiseen. Ohjaustoiminta kehitetään toimintatutkimuksellisella työotteella.