Siirry sisältöön

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi

  • Toteutusaika:1.8.2014 - 31.3.2015
  • Rahoittaja:ESR 2007-2013
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Tässä pilottihankkeessa kartoitetaan nykyisin olemassa olevat palvelut, toimijat ja toimintatavat - erityisenä tavoitteena tunnistaa palveluiden ja verkoston ’aukot’, pullonkaulat ja opiskelijoiden yritystoimintaan liittyvät palvelutarpeet. Kartoituksen pohjalta valmistellaan konsortion yhteinen hankesuunnitelma ja rahoitushakemus ESR-hakuun 2014, jonka tavoitteena on (1) tuottaa yhtenäinen toimintamalli ja muodostaa yhteinen oppilaitosten ja yrityskehittäjien toimijaverkosto, ’kehittämisyhteisö’ opiskelijainnovaatioiden kaupallistamisen tueksi ja (2) kehittää kohtauspaikka, ’yrittäjyyden oppimisympäristö’ opiskelijainnovaatioille, ideoita sparraaville yrityskehittäjille ja innovaatioita kaupallistaville start-up -yrityksille. Pilottihankkeessa hyödynnetään Laurean Hyvinkään yksikön esihautomo InnoVillan peli-casea, ja pilottihankkeen aikana määritellään varsinaisen hankkeen kehittämisen kohteet. Hanke kohdistuu Hyvinkään-Riihimäen, Hämeenlinnan ja Lahden seuduille.

Pilottihanke tuottaa nykytilan kartoituksen opiskelijoiden innovaatio- ja yritystoimintaa tukevista toimintatavoista, toimijaverkosta ja palveluista. Kartoituksen avulla tunnistetaan olemassa olevien toimintamallien, palveluiden ja toimijaverkoston kehittämishaasteet ja opiskelijoiden palvelutarpeet. Nykytilan kartoitus toteutetaan käytännön casen avulla: casessa tarkastellaan opiskelijoiden kehittämien pelien tuotteistamis- ja kaupallistamisprosessia mukaan lukien innovaation syntyprosessi ja immateriaalioikeudet. Kartoitus antaa suuntaviivoja sekä laajemman kehittämishankkeen suunnittelulle että kokonaisvaltaisen prosessimallin ja toimijaverkoston kehittämiselle jatkohankkeessa.

Yhteyshenkilö: