Siirry sisältöön

Nuorten työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa

NOPS 2010-2012, Nuoren työ- ja toimintakyvyn edistäminen ammattiopistoissa -hanke.Hankkeen tarkoituksena kehittää toimintamalli, jossa ammattikorkeakoulun opiskelijat kytketään osaksi ammattiopiston terveyttä edistävää työtä. Tavoitteena edistää ammattiopiston opiskelijoiden terveitä elämäntapoja sekä turvallista ja terveellistä työn tekemistä.Hankkeessa kehitetään myös sellaisia terveyden edistämisen menetelmiä, jotka soveltuvat erityisesti terveytensä suhteen heikommassa asemassa oleville ammattiopiston opiskelijoille.

  • Toteutusaika:1.1.2010 - 31.12.2012
  • Rahoittaja:THL/Terveyden edistämisen määräraha
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

NOPS –hankkeen päämääränä on luoda toimintamalli, jossa ammattikorkeakoulun terveys- ja sosiaalialan opiskelijat kytketään osaksi ammattiopistojen terveyttä edistävää työtä. Toimintamalli tulee olemaan kolmikantainen:ammattikorkeakoulun pedagoginen malli ja ammattiopistojen terveyttä edistävän toiminnan malli sekä näitä yhdistävä yhteistyömalli. Hankkeen aikana ammattiopiston terveyttä edistävää työtä tehostetaan, koska NOPS – hanke toteuttaa ammattiopistoissa runsaasti erilaisia tapahtumia, joiden sisältöinä ovat nuoren terveystottumukset sekä työterveys ja – turvallisuus.  Hankkeessa kehitetään myös ammattiopiston nuorille soveltuvia   terveyden edistämisen menetelmiä kuten Tsemppiksiä, terveystapahtumia ja terveyskeskusteluja. NOPS -hankkeessa tehdään myös tutkimustyötä, joka on integroitu osaksi hankkeen toimintoja ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opintoja. Tutkimuksen avulla selvitetään hankkeen toimintojen vaikuttavuutta.

Yhteyshenkilö: