Vantaan nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden tehtävänä on parantaa vantaalaisten nuorten elinoloja ja luoda edellytyksiä kansalaistoiminnalle:

- tukea nuorten kasvua, terveitä elämäntapamalleja ja hyviä käytöstapoja,

- kehittää vantaalaista kasvuympäristöä avoimeksi, laadukkaaksi ja turvalliseksi nuorisopoliittisin keinoin,

- huolehtia siitä, että Vantaan nuorilla on monipuoliset palvelut sekä oppimis- ja harrastusmahdollisuudet osana pääkaupunkiseutua,

- kehittää nuorisopalvelujen toimintoja vuorovaikutuksessa toimijoiden, nuorten, perheiden, koulujen ja järjestöjen kanssa,

- tukea nuorten kansalaistoimintaa uusia avustusmuotoja ja osallisuusmahdollisuuksia kehittämällä sekä

- toimia omalta osaltaan nuorisotakuun toteuttajana Vantaan kaupungissa.

Lisätietoja seuraavasta linkistä - www.vantaa.fi/nuorille​.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot