Tapiolan terveysasema - Hyvinvointitorin Kokeilupiste

 
Tapiolan terveysaseman Hyvinvointitorilla on matalan kynnyksen kokeilupiste, johon alueen ikääntyneet, heidän läheisensä, alan ammattilaiset ja eri-ikäiset ihmiset voivat tulla ohjatusti tutustumaan ja kokeilemaan uusia  hyvinvointituotteita ja -laitteita.
 
Laurea-ammattikorkeakoulun ja Espoon kaupungin toteuttaman teknologian kokeilupiste on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa mHealth booster tutkimus- ja kehittämishanketta, jossa edistetään hyvinvointiteknologian jalkautumista tukemaan ihmisten hyvinvointia, kuntoutumista ja kotona selviytymistä.
 
Kokeilupisteissä esiteltäviä tuotteita on mm. seuraavilla elämän osa-alueilla:

  • Asumisen turvallisuus
  • Terveyden seuranta ja oma hoito
  • Yhteydenpito ja sosiaalinen hyvinvointi
  • Toimintakyky, liikunta ja ravinto

Tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta hyvinvointiteknologiasta, tukea senioreiden ja heidän läheistensä hyvinvointia ja itsenäistä kotona asumista sähköisten ratkaisujen avulla sekä edistää teknologiayritysten käyttäjälähtöistä tuotekehitystä.
 
Hyvinvointitori on sulkeutunut, mutta toiminta jatkuu Tapiolan palvelukeskuksessa vuoden 2015 alkupuolella.
Lisää tietoa alkuvuodesta.

 

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot