Nuorten kaupunki ja mobiilisovellus

Nuorten kaupunki ja mHealth booster –hankkeiden yhteistyönä toteutettava mobiilisovellus on suunnattu syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Ideana pilotissa on toteuttaa mobiilisovellusyrityksen kanssa nuorille suunnattu applikaatio, jossa huomioitaisiin syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja heidän elämäntilanteensa sekä ajatuksensa, ja tuettaisiin heidän elämänhallintaansa

Nuorten kaupunki –hankkeen tarkoituksena on kehittää keinoja lasten ja nuorten tärkeiden siirtymävaiheiden (päiväkodista alakouluun, alakoulusta yläkouluun ja yläkoulusta toisen asteen opintoihin) tukemiseen. Hanke on jaettu kolmeen alateemaan; vertaistukitoiminta, luovat menetelmät ja coaching.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot