Siirry sisältöön

MOBI (Mobile Object Bus Interaction)

MOBI projektissa pyritään kehittämään hälytysajoneuvojen ICT-alustan yhdenmukaisuuksia ja löytämään kehittämistarpeita. Liikkuva toimisto & johtokeskusratkaisu kehittäminen. Ajoneuvojen tekniikan integroinnille ja sähkön käytön hallinnalle tarve Hälytysajoneuvojen teknisten laitteiden, sovellusten ja käyttöliittymien määrä on kasvanut merkittävästi. Laitteet kuluttavat runsaasti sähköä ja niitä käytetään haastavissa olosuhteissa ja tilanteissa. Eri maat ja organisaatiot ovat kehittäneet erilaisia ratkaisuja, vaihtelevasti dokumentoituja, standardointia ei ole juurikaan tehty.

  • Toteutusaika:1.9.2010 - 31.3.2014
  • Rahoittaja:Tekes
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

rillisten teknisten järjestelmien määrä hälytysajoneuvoissa on kasvanut huomattavasti. Tämä on aiheuttanut toiminnaliisuusongelmia
mm. ajoneuvon turvajärjestelmissä. Lisäksi sähkön tarve on kasvanut ja aiheuttaa siten ongelmia sekä paineita alentaa virrankulutusta. Olemassa olevien ratkaisujen dokumentointi on vaihtelevaa eikä alalla ole standardeja.
MOBI-hankkeen tarkoituksena on tuottaa rinnakkaisille yrityshankkeille tutkimustietoa selvittämällä käyttäjien tarpeet ja vaatimukset,
määrittelemällä nykyiset järjestelmät, tutkimalla sähkön tarvetta sekä toteuttamalla tutkimustulosten pohjalta toimivalla
tietojärjestelmäarkkitehtuurilla sekä järjestelmien integraatiolla varustettu demoajoneuvo. Näillä ominaisuuksilla varustetusta
ajoneuvosta suunnitellaan kaupallisesti Euroopan laajuisilla markkinoilla kannattava toimiva tuote liiketoimintamalleineen. Hankkeen
päätavoite on luoda standardisoitumista alueelle, joka mahdollistaa kaupalliset tuotteet tehokkaasti ja laadukkaasti.

Yhteyshenkilö: