Siirry sisältöön

Managing Art Projects with Societal Impacts

MAPSI-hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan Managing Art Projects with Societal Impacts -opintokokonaisuus, joka suunnataan kumppanikorkeakoulujen Arts Management -maisteriohjelmien opiskelijoille ja Laureassa luoviin toimintoihin erikoistuville sosionomiopiskelijoille. Hankkeen koordinaattori on Estonian Academy of Music and Theatre. Hanke kestää 30 kk (1.10.2013—31.3.2016).

  • Toteutusaika:1.10.2013 - 31.3.2016
  • Rahoittaja:LLP Erasmus
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:International RDI

MAPSI-hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan Managing Art Projects with Societal Impacts –opintokokonaisuus, johon sisältyy myös lyhyt harjoittelu. Hanke tarjoaa osaamisen vahvistamisen ja syventämisen mahdollisuuksia seuraaville:
-    Laurean sosiaalialan luovien toimintojen opiskelijoille (Bachelor-taso)
-    Laurean muille opiskelijoille, joita aihealue kiinnostaa (Bachelor- ja Master –taso)
-    kumppaniyliopistojen Arts Management Master Programme –ohjelmien opiskelijoille
-    Laurean ja kumppaniyliopistojen henkilökunnalle (sekä substanssi- että kansainvälisyysosaaminen; lisäksi kumppaniyliopistojen henkilökunnan pedagoginen osaaminen laajentuu, kun he tutustuvat LbD:hen ja toteuttavat sitä käytännössä MAPSI-LbD-projekteissa)
-    Laurean ja kumppaniyliopistojen ja opiskelijoiden työelämäkumppaneille.

MAPSI-opintokokonaisuus harjoitteluineen tullaan toteuttamaan LbD-periaatteita noudattaen. Laurean vastuulla on MAPSI-harjoittelukonseptin luominen. Tähän tehtävään sisältyy myös kumppaneiden perehdyttäminen LbD-lähestymistapaan. Tuotoksina ovat ”LbD as the new pedagogical approach for the MAPSI internship” –raportti, “MAPSI Internship Kit” ja “MAPSI Internship: Learning Outcomes and Reflection” –raportti.

Kumppanikorkeakoulujen opiskelijoiden yhteiset opinnot sisältävät mm. Suomessa järjestettävän kesäkoulun (elokuussa 2014) ja virtuaalisen oppimisympäristön, jossa eri korkeakouluista tulevat opiskelijat työskentelevät yhdessä.