Siirry sisältöön

Lapsen ja nuoren hyvä arki

Lapsen ja nuoren hyvä arki on ESR-rahoitteinen projekti, jonka päätavoite on koulutuksen kehittäminen työelämälähtöisemmäksi. Hankkeen työelämän kumppanit, opiskelijat ja opettajat kehittävät työelämän haasteisiin työkaluja ja menetelmiä.

  • Toteutusaika:1.8.2008 - 31.8.2011
  • Rahoittaja:ESR 2007-2013
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Projektin aikana kehitetään uusi toimintamalli, jossa siirrytään perinteisestä substanssipohjaisesta opetuksesta kehittämispohjaiseen tiimeissä oppimiseen. Tiimeihin kuuluu projektiin osallistuvien koulutusalojen opettajien ja opiskelijoiden lisäksi työorganisaatioiden edustajia. Pilottiprojektissa kehittämistiimit rakennetaan lapsen hyvää arkea tukevien työorganisaatioiden ympärille Keski- ja Pohjois-Uudellamaalla. Alustavasti kehittämistiimeiksi on suunniteltu alle kouluikäisten ja kouluikäisten lasten ja nuorten tiimiä.

Monialalaisten kehittämistiimien työskentelyn keskeinen tavoite on koulutuksen kehittäminen työelämälähtöisemmäksi.Projektin aikana kehitettävän toimintamallin avulla opiskelijat ja opettajat verkostoituvat alueen työorganisaatioiden kanssa, hahmottavat arjesta nousevia haasteita ja pyrkivät etsimään niihin ratkaisuja tiiviissä yhteistyössä työorganisaatioiden kanssa. Kehitettävä työskentelymalli lisää opiskelijoiden taitoja tehdä verkostomaista tiimityötä ja kehittää innovatiivisia tapoja tehdä työtä.

Projektin yhteisten tavoitteiden lisäksi luodaan tiimikohtaiset tavoitteet. Esimerkiksi koulutiimin tavoitteena voi olla koulujen fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden lisääminen. Koulutiimissä tapahtuva lasten ja nuorten arjen hyvinvointiin vaikuttavan kehittämistyön toimintaympäristö on koulu. Kehittämistyöhön osallistuu koulujen lisäksi koulu-, nuoriso- ja sosiaalitoimen edustajia hankkeeseen olevistuvista työorganisaatioista. Työorganisaatioiden edustajien lisäksi kehittämistiimeihin kuuluu eri koulutusaloja ja yliopistoa edustavia opettajia sekä opiskelijoita.

Konkreettisena tapana lähestyä projektin päätavoitetta, kehittää ammattikorkeakoulun työelämävastaavuutta, on kehittää hankkeeseen osallistuvien työorganisaatioiden tueksi työkaluja ja työmenetelmiä. Projektin alkuvaiheessa ammattikorkeakoulun ja yliopiston opiskelijat keräävät mm. haastatteluiden ja havainnointien avulla tietoa arjen haasteista työorganisaatioissa. Haasteet kartoitetaan ja arvioidaan. Seuraavassa vaiheessa opiskelijat tuottavat haasteiden ratkaisemiseen soveltuvia työkaluja ja -menetelmiä. Prosessin aikana tuotetut työkalut ja -menetelmät tuotteistetaan vähintäänkin prototyypeiksi, mutta hyvien innovaatioiden tuotteistamisprosessia jatketaan mm. opinnäytetyöprosesseina.

Projektin pilottivaiheen jälkeen projektin toisella toimintakierroksella kokeiltu toimintamalli pyritään mallintamaan niin, että se on sovellettavissa myös muihin kuin sosiaali-, terveys-, ravitsemis-, ja turvallisuusalan koulutusohjelmiin. Hyvät käytännöt ja projektin aikana tuotetut työkalut ja -menetelmät tehdään näkyviksi kirjoittamalla kansallisia ja kansainvälisiä artikkeleita kehittämistyön tuloksista, tekemällä aiheesta julkaisu Laurea ammattikorkeakoulun julkaisusarjaan, tuottamalla eritasoisia ammattikorkeakoulun ja yliopiston opinnäytetöitä sekä järjestämällä teemaan liittyviä seminaareja. Tämän lisäksi projektia varten tehdään Internet-sivut.

Yhteyshenkilö: