Turvallinen Koti -hanke 2008 - 2011

Syksyllä 2008 käynnistyi Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoima ja Euroopan unionin Euroopan aluekehitysrahaston (EU/EAKR) rahoittama Turvallinen Koti –hanke, joka toteutettiin Uudenmaan, Kymenlaakson ja Varsinais-Suomen alueella 1.9.2008 – 31.8.2011. Hankkeessa kehitettiin eHyvinvointipalvelukonseptia HyvinvointiTV:n ja muita soveltuvia teknologioita hyödyntäen. Kohderyhminä olivat ikääntyneiden ja omaishoitajien lisäksi mielenterveyskuntoutujat, kehitysvammaiset henkilöt sekä lastensuojelun tukitoimen piirissä olevat pienten lasten perheet ja nuoret.

Hanke koostui kahdesta osahankkeesta. Ehyenä-osahankkeesta vastasi Laurea-ammattikorkeakoulu ja Omana-osahankkeesta Turun ammattikorkeakoulu. Espoon kaupunki ja Turun kaupunki olivat tärkeässä roolissa hankkeessa. Yrityskumppaneina hankkeessa olivat Videra Oy, Medixine Oy, Everon Oy, ArctiCare Oy, FysioSporttis Oy, Lääkärikeskus Yhtymä ja Medineuvo Oy.

Turvallinen Koti –hankkeen tarkoituksena oli tutkia, kehittää, tuottaa ja arvioida eHyvinvointipalveluja eri asiakasryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä kuntoutumisen ja kotona selviytymisen tukemiseksi. Hankkeessa tuotettiin interaktiivisia ohjelmasisältöjä ja valittuja eHyvinvointipalveluja ja HyvinvointiTV:n tai vaihtoehtoisten teknologiaratkaisujen avulla. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa arkea ja hyvinvointia tukevia, ennaltaehkäiseviä virtuaalisia palveluja asiakkaiden koteihin ja osallistaviin ryhmätoimintoihin.

HyvinvointiTV:hen on lisättävissä erilaisia etämittareita ja –huolenpitojärjestelmiä. Turvallinen Koti –hankkeessa testattiin HyvinvointiTV:hen integroituja Medixine Oy:n paino-, verenpaine- ja verensokerimittareita, joista mittaustulokset siirtyvät suoraan HyvinvointiTV:n näytölle ja muistiin. Turvallinen Koti –hankkeessa testattiin myös Everonin gps-paikantimella ja puheyhteydellä varustettua Vega-ranneketta, joka sallii käyttäjän liikkua vapaasti ennalta määrätyllä turvallisella alueella, mutta se tekee automaattisen hälytyksen, jos käyttäjä poistuu tämän alueen ulkopuolelle. Hankkeessa oli mukana myös ArctiCare:n etähuolenpitoratkaisu, johon kuuluu esimerkiksi sisätila- ja pihapiiripaikannus ja automaattiset hälytystoiminnot, mikäli ikääntynyt ei itse kykene tekemään hälytystä apua tarvitessaan.

www.turvallinenkotihanke.fi

 

 

Kirjailija Sinikka Paavilainen esittelemässä romaanejaan Työtytöt ja Samaa Unta vuonna 2011.

Opinnäytetöitä

Vuodelta 2012​

Piensoho, J. Keskustelutuokio HyvinvointiTV:ssä teemana itsetunto. 2012.

Hiillos, T-L & Vehmaa, R. eSairaanhoitajan kyselytunti espoolaisissa palvelutaloissa: hoitohenkilökunnan näkökulmasta. 2012.

Elfadl, W & Lindholm, V. Prosessikuvaus seksuaalineuvojan vastaanotosta kehitysvammaisille HyvinvointiTV®:ssä. 2012.

Vuodelta 2011

Laitinen, S. Sanaleikkejä senioreille HyvinvointiTV:ssä. 2011

Kujansivu, S. & Koljonen, E. Käyttäjien kokemuksia e-blogi-työvälineestä lastensuojelussa. 2011.

Koivula, E. HyvinvointiTV:n soveltuminen lastensuojelul-aitoksen nuorille – Työntekijän näkökulma nuoren toimijuudesta. 2011.

Kautto, J. & Paakkinen, A. Body Awareness Therapyn mahdollisuudet edistää mielenterveyskuntoutujan toimintakykyä : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus HyvinvointiTV®:n ohjelmasuunnittelun tueksi. 2011.

Vuodelta 2010

Laakso, Jenna. Prosessimallinnus: Case HyvinvointiTV:n lääkärivastaanotto. 2010.

Jouhki, I. & Saarinen, K. HyvinvointiTV:n lähetyksiin osallistuvien ikääntyvien fyysinen toimintakyky. 2010.

Ahola, H. Tutkimus ikääntyneille toteutettavista e-hyvinvointi-palveluista HyvinvointiTV:n kontekstissa. 2010.

Vuodelta 2009

Lehtilä, M. & Viippola, M. ”Voisin kuvitella, ett tää toimii” HyvinvointiTV® lastensuojelun perhetyössä vanhempien kokemana. 2009.

Koponen, A. Käyttöohje ikääntyneelle HyvinvointiTV®:n käyttäjälle. 2009.

Kihlman, M., Pinomaa, J. & Tuulonen, A. Ikääntyvien kokemuksia liikuntapainotteisista HyvinvointiTV:n ohjelmista Espoossa. 2009.

 

Thesis

Orhue, A., Omoregie, D. & Vättö, F. Hip fracture patient education on home safety through CaringTV. 2008.

Achale, H. & Akeme, V. Support for elderly clients to live at home via CaringTV. 2010.

Asteljoki, S. Assessing perspectives of values for eService development process of Renal Patients and their Next of Kin. 2010. (YAMK)

Muros, T. Dog-Assisted Interventions In Mental Health Rehabilitation. 2010.

Hyvönen, H. Adolescents´ health promotion by Equine Assisted Activities. 2011.


 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot