Kotiin-hanke 2006 - 2008

HyvinvointiTV:n kehittäminen jatkui Euroopan aluekehitys rahaston (EAKR) rahoittamassa KOTIIN-hankkeessa vuodesta 2006 kevääseen 2008. KOTIIN-hankkeessa HyvinvointiTV:n ohjelmatarjontaa kehitettiin sairaalasta kotiutuville ikääntyville ja korkean sairausriskin omaaville kotihoidon asiakkaille.

Tässä pilotissa HyvinvointiTV:tä tutkittiin ja kehitettiin yhdessä omaishoitajien kohderyhmän kanssa. Hankkeessa HyvinvointiTV:tä testattiin ja tutkitaan kohderyhmään kuuluvilla yksityistalouksilla, palvelutalojen asukkailla sekä palvelukeskusten ja sairaalan kuntoutusyksikön asiakkailla. Tavoitteena oli, että palvelulla voitiin vaikuttaa ikääntyvien kotona selviytymiseen ja laitoshoidon vähentymiseen. KOTIIN-hankkeessa mukana oli yhteistyötahoja Etelä-Karjalasta, Uudeltamaalta ja Varsinais-Suomesta.

>>> Hankkeen omat kotisivut

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot