​Coping at Home 2005 - 2007

HyvinvointiTV:n ensimmäinen pilotti käynnistyi keväällä 2005 espoolaisten omaishoitajien kanssa Tekesin rahoittamassa Coping at home -hankkeessa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Laurea-ammattikorkeakoulu ja Espoon kaupunki kehittivät yhdessä iäkkäiden espoolaisten omaishoitajien kanssa kaksisuuntaista kuvayhteyttä hyödyntävän HyvinvointiTV:n. Teknisen alustan kehitti ja tuotti TDC Song Oy. TV-lähetykset alkoivat talvella 2006.

Hankkeen lähtökohtana oli Suomen väestön ikääntymisen mukanaan tuomat haasteet, jotka vaikuttavat erityisesti elinympäristöön, lähipalveluihin ja sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lähetyksien sisällön suunnittelu perustui omaishoitajien teemahaastattelujen tuloksiin. Sisällön tuottajana olivat Laurean asiantuntijat yhteistyössä silloisen Well Life Centerin, Laurea Otaniemen toimipisteen, yritysten ja opiskelijoiden kanssa.

Hankkeessa kehitettiin hyvinvointia tukevaa turvallista elinympäristöä ja tuotettiin kotona selviämisen toimintamalli. Kehittämisen tuloksena syntyi espoolaisten iäkkäiden omaishoitajien käyttöön tarkoitettu uudenlainen kaksisuuntaista kuvayhteyttä hyödyntävä HyvinvointiTV, jonka yhteyskeskus perustettiin silloiseen Well Life Centeriin.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot