Tietoa unesta ja ravinnosta lasten vanhemmille

Lasten lisäksi on tärkeää välittää tietoa hyvän ravinnon ja unen merkityksestä myös lasten vanhemmille. Tällä sivulla esitellään joitakin menetelmiä, joita voidaan käyttää apuna tiedon välityksessä.

Uni- ja ravintopolku

Vanhemmille voidaan järjestää uni- ja ravintopolku, johon tutustutaan samalla kun lasta haetaan päiväkodista kotiin. Polun varrella pohditaan terveelliseen ravintoon ja hyvään uneen liittyviä asioita.

Toteutustapa:

 • Johonkin päiväkodin tilaan on kerätty uneen ja ravintoon liittyvää tietoa. Vanhemmat voivat omassa rauhassa tutustua aineistoon.
 • Tilaisuuteen voidaan mahdollisuuksien mukaan pyytää keskusteluavuksi terveydenhoitaja tai vaikkapa sairaanhoitajaopiskelijoita.
 • Myös lasten toteuttamat ravintoon ja uneen liittyvät työt laitetaan esille (lautasmallit, unimaalaukset, unilelut).
 • Lapset voivat esittää vanhemmille aiheeseen liittyviä lauluja esim. jonkun unilaulun unilelujensa kanssa.

 


Toimintailtapäivä

Uni- ja ravintoteemaa voidaan jatkaa esimerkiksi perheen toimintailtapäivänä.

Toteutustapa:

Toimintailtapäivässä on perheet kiertävät läpi neljä toimintapistettä omassa aikataulussaan. Toimintapisteiden materiaalina käytetään mm. Painokas-työkalupakin välineitä. Painokaspakin voi tilata netistä www.painokas.fi. Kussakin toimintapisteessä on teemaan perehtynyt vetäjä, jonka kanssa voi keskustella aihepiiristä.

 • Lautasmalli: perhe pääsee kokeilemaan eri vaihtoehtoja koota  lautasmallin  mukainen  ateria  Painokas-työkalupakin ruokakorttien avulla.
 • Perheen ruokatottumus -kolmio: perhe voi kartoittaa ruokatottumuksiaan täyttämällä Painokas-työkalupakin (Painokas, 2006-2008) ruokatottumuskolmion.
 • Univisa: perhe vastaa univisaan ja pohtii  unen  määrää  ja  tarvetta  sekä  unen  puutteen  aiheuttamia haittoja.
 • Rentoutuspiste: perhe opettelee rentoutumista tehden toisilleen rentoutumisharjoituksen esimerkiksi sadun avulla.

Vanhempainilta

Ravinto- ja uniteemaa voidaan käsitellä myös ”Learning cafe”  -menetelmällä toteutettavassa vanhempainillassa.

Toteutustapa:

 • Päiväkodista varaan sopiva tila, jossa on mahdollista kokoontua ryhmiin pöytien ääreen.
 • Pöydissä oleviin paperisiin pöytäliinoihin on keskustelua varten kirjoitettu kysymyksiä unesta ja ravinnosta (mm. miten teillä syödään/nukutaan, oletteko tyytyväinen näihin tottumuksiin, mitä näissä tottumuksissa on hyvää ja mitä voisi muuttaa, mitä hyviä neuvoja perheillä on antaa muille asiasta).
 • Vanhemmat keskustelevat illan teemoista ja kirjoittavat syntyneet ideat pöytäliinaan.
 • Pöytiä vaihdetaan tietyin väliajoin. Pöytää vaihdettaessa ryhmät näkevät pöytäliinasta, mistä aiemmin on keskusteltu ja voivat jatkaa tästä eteenpäin.
 • Lopuksi keskustelun anti ja ideat käydään läpi yhdessä.
 • Mukana voi olla myös asiantuntija kertomassa tutkittua tietoa ravitsemuksesta ja unesta sekä vastaamassa vanhempien kysymyksiin.

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot