https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=197<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Yläbannerit/Hoivadigi%20pääbanneri.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

HoivaDigi - tukea hoivapalveluyritysten digitalisaatioon

HoivaDigi tukee Uudenmaalla toimivien hoiva-alan pk-yritysten ja it-yritysten verkostoitumista

- palvelujen sähköistämisen mahdollistamiseksi
- siihen liittyvän tiedon haltuun ottamiseksi
- tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittämiseksi
- työhyvinvoinnin tukemiseksi

HoivaDigi-verkosto koostuu hoivapalveluja tuottavista yrityksistä ja palvelujen digitalisointiin tukea tarjoavista yrityksistä. Verkosto edistää yritysten välistä yhteistyötä verkostoseminaarien ja tapaamisten muodossa. Partnerityökalua voi hyödyntää kehittämiskumppanien etsimisessä.

HoivaDigi tarjoaa osallistujille maksutonta koulutusta

- Ohjausosaaminen ja luovuus
- Johtajuus ja digitaalisuus

Yrityskohtaista kehittämistukea voi saada case-yrityksenä

Palvelujen digitalisoinnin edistämistä toteutetaan henkilöstökyselyn tuloksiin perustuen
Kehittämiskohteista sovitaan yrityskohtaisesti
Palveluprosessien kehittämistä tehdään yhdessä henkilöstön kanssa

Mentoriyrityksinä toimivat Villa Tapiola Espoosta ja Sanaskoti Siuntiosta.

Mentoriyritykset ovat jo pitkällä palvelujen ja järjestelmien sähköistämisessä
Heidän roolinsa HoivaDigissä on toimia mentorina case-yritysten kehittämistyössä

Case-yritysten hankemaksut

- alle kuuden työntekijän yritys: 240 € sisältäen neljä tuntia projektikehittäjien työtä
- 6-20 työntekijän yritys: 480 € sisältäen kahdeksan tuntia projektikehittäjien työtä
- yli 21 työntekijän yritys: 840 € sisältäen 14 tuntia projektikehittäjien työtä

Yrityskohtaista kehittämistyötä voidaan tehdä tarpeiden mukaan enemmän, jolloin hankemaksun ylittävä kehittämistyö ilmoitetaan yrityksen de minimis -tukena.

Kehittämistyön tukea antavat myös it-tukihenkilöinä toimivat Laurean opiskelijat.


Keskustelemme mielellämme yrityksenne kehittämistarpeista
Hannele Niiniö p. 040 562 4440 tai Soili Vento p. 040 700 7379, etunimi.sukunimi@laurea.fi                                          

 

 

​Hankkeen kesto

1.9.2015 - 31.10.2017

Kumppanit

Laurea ja mukana olevat yritykset sekä muut organisaatiot

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahaston ja valtion varoin, yritysten maksamat hankemaksut ja Laurean omarahoitus

Kokonaisrahoitus

318 750 €

Laurean budjetti 

318 750 €

Yhteystiedot

Hannele Niiniö
projektipäällikkö, lehtori

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot