Siirry sisältöön

HEA, Hyvinvointia ja energiatehokkuutta asumiseen; innovaatioympäristön ja käyttäjätiedot hyodyntäminen hyvinvoinnissa ja energiasäästössä

Ikäihmisten turvallinen selviytyminen kotona edellyttää kotien ja muun arkiympäristön esteettömyyskorjauksia ja muutostöitä, energiatehokkuuden li­säämistä sekä liikkuvien ja kotiin annettavien palvelujen kehittämistä.

  • Toteutusaika:1.9.2011 - 28.2.2014
  • Rahoittaja:EAKR 2007-2013
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

HEA-projektissa uusien palvelutuotteiden ja -mallien avulla vahvistetaan ikääntyvien ihmisten a­sumisen turvallisuuden kokemusta. Ne käsittävät elinkaariasumista koskevat asumistarpeet ja palve­luyksiköt sekä haja-asutusalueilla tuettavan asumisen palvelutarpeet. Tällöin käyttäjälähtöisenä toimintatapana kehitetään liikkuvia palvelukonsepteja, jotka mahdollistavat kotona asumisen. Li­säksi rakennetaan käyttäjälähtöistä, kustannustehokasta, uusia toiminta- ja palvelumalleja sisältävä sekä työllisyyttä tukevaa uutta hoiva- ja teknologi-alan yritystoimintaa. Projekti sisältää myös pilottikiinteistöjä palvelevan ICT -järjestelemän.

HEA-projektin tuloksena syntyy tietoa ja konkreettisia suunnitelmia vaihtoehtoisista ratkaisuista asumisen esteettömyyden, energiatehokkuuden, taloudellisuuden ja ympäristöystävällisyyden sekä asumisviihtyvyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi rakennusteknisten ja hyvinvointiteknologisten ratkaisujen avulla.