Siirry sisältöön

Get a life- tulevaisuussuuntautunut uraohjaus korkeakouluopiskelijoille

Get a life-hankkeessa kehitetään korkeakouluopiskelijoiden, ohjaajien sekä työelämän tarpeisiin soveltuva verkkopohjainen työkalu urasuunnittelun helpottamiseksi. Työkalun avulla pyritään proaktiivisuuden edistämiseen sekä aktiivisen ja realistisen asenteen kasvattamiseen uraansa pohtivien opiskelijoiden keskuudessa. Hankkeen päätyttyä opiskelijoilla ja ohjaajilla on käytössä selkeä ja kiinnostava työväline, joka täydentää nykyisiä ohjausmenetelmiä ja painottaa erityisesti tulevaisuusorientaatiota ja omaehtoista yrittäjyyttä.

  • Toteutusaika:1.9.2008 - 31.5.2012
  • Rahoittaja:ESR 2007-2013
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Laurean rooli hankkeessa on toimia käyttäjäkeskeisen suunnittelun sekä käytettävyyden asiantuntijana. Toteutimme kesällä 2009 käyttäjätutkimuksia korkeakouluissa eri puolilla eteläistä Suomea. Tutkimukset toteutettiin sähköisen lomakekyselyn sekä fokusryhmähaastattelujen avulla. Käyttäjätutkimuksissa saatiin tietoa korkeakouluopiskelijoiden uraohjauksen tarpeista, toiveista sekä heidän tavoistaan hankkia tietoa urasuunnittelun tueksi. Sovellusta alettiin kehittää käyttäjälähtöisesti tutkimuksissa kerätyn aineiston avulla.

Syksyn 2010 ja kevään 2011 aikana Laurean toteuttaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiä hyödyntäviä käytettävyystutkimuksia urasuunnittelutyökalulle. Laureassa varmistetaan myös sovelluksen soveltuvuus opetuskäyttöön, sekä käytön ohjauksen tarve ja sujuvuus.