Oikeudellinen harjoittelu​

HARJOITTELU 2, liiketalouden koulutusohjelma
15 op / Oikeudellinen asiantuntijuus

Tietoa opiskelijalle

Laurean liiketalouden koulutusohjelman opetussuunnitelmassa on ammatillisen harjoittelun tavoite kuvattu seuraavasti:

”Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan ja työelämän osaamisvaatimuksia, kehittää organisaation toimintoja asiantuntijayhteisön jäsenenä, jaetun asiantuntijuuden avulla pohtia omia ja alan arvoja yhdessä toisten kanssa sekä reflektoida omia tunteitaan ja ajatuksiaan.” Oikeudellisen asiantuntijuuden suuntautumisvaihtoehdossa harjoittelu tulee suorittaa oikeudellisessa toimintaympäristössä siten, että opiskelija saa kokemusta työtehtävistä, joiden hoitaminen edellyttää juridista osaamista opintojen edellyttämässä laajuudessa.

Linkki Optimaan.

Harjoitteluinfo

Kukin opiskelija voi ilmoittaa Optimassa määräaikaan mennessä kolme paikkaa, joihin haluaa hakea kirjoittamalla nimensä valitsemiensa harjoittelupaikkojen alle.
 
Opiskelija toimittaa harjoittelupaikkaan hakemuksensa ja CV:nsä.
Eli vain listalla olevat hakevat ko. paikkaan. Harjoittelupaikka kutsuu harkintansa mukaan opiskelijat haastatteluun ja valitsee normaalein työnhaussa käyttämiensä kriteerien  mukaisesti (jotkut paikat näyttävät painottavan opiskelumenestystä, mutta useissa paikoissa eniten tuntuu vaikuttavan innostuneisuus ja reippaus...) haluamansa harjoittelijan. Koulu tai oikeusministeriö ei voi tähän valintaan vaikuttaa.

Harjoitteluajankohdasta sovitaan haastattelutilaisuudessa opiskelijan ja harjoittelupaikan kesken.
Jos haluaisit hakea muualle päin Suomea eli paikkaan, jota Laureasta käsin ei koordinoida, ota yhteyttä opettajaan.

Hakuohjeet

Hakemus ja CV toimitetaan ko. viraston virastosähköpostiin (ks. oikeushallinnon verkkosivuilta) otsikolla ”Oikeusministeriön kustantaman oikeustradenomiharjoittelijan hakemus” .


Aloittakaa teksti kertomalla, että haette oikeusministeriön virastolle kustantamaa oikeustradenomiharjoittelijan paikkaa ja toivotte pääsevänne haastatteluun. Edelleen kerrotte, että liitteenä ovat hakemuksenne ja CV:nne. Virastosähköposti antaa teille ilmoituksen, että hakemuksenne on vastaanotettu. Harjoittelupaikka tarkistaa minulta, että opiskelija on minulle ilmoittanut hakevansa juuri kyseiseen virastoon.

Harjoittelupaikat

Sopivia harjoittelupaikkoja ns. oikeustradenomiopiskelijalle ovat muun muassa oikeushallinnon yksiköt, muut valtion virastot ja laitokset, kuntien virastot ja laitokset, asianajotoimistot, pankit, vakuutusyhtiöt, isännöitsijäntoimistot, kiinteistönvälitys yms.

Oikeusministeriö on viime vuosina kustantanut ns. oikeustradenomiopiskelijoille harjoittelupaikkoja oikeushallinnossa.

Työpaikat ja kesätyöt

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot