Siirry sisältöön

Empathic Products

Tuotteiden ja palveluiden käyttäjäkokemus (User Experience, UX) määrittelee pitkälti niiden menestyksen tai menestymättömyyden kulttajamarkkinoilla. Käyttäjäkokemuksen suunnittelu on osoittautunutkin hyödylliseksi, mutta yllättävän harvoin käyttökokemusta yritetään kuitenkaan mitata tai siihen pyrkiä vaikuttamaan tuotteen käyttöönoton jälkeen. Projektin tavoite on saavuttaa parempi käyttäjäkokemus soveltamalla nk. affektiivisen laskennan teknologioita käyttäjän tavoitteiden ja tunteiden ymmärtämiseen ja niihin reagoimiseen.

  • Toteutusaika:1.7.2012 - 30.6.2015
  • Rahoittaja:Tekes
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:International RDI

Projektissa määritellään aluksi tutkimuskohteita ideoimalla empaattisten sovellusten skenaarioita ja käyttötilanteita valituissa sovellusalueissa ottaen huomioon myös sovellusten liiketoimintamahdollisuudet ja arvoketjujen luominen yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Samanaikaisesti kehitetään ja kootaan yhteen tavoitteiden ja tunteiden tunnistamiseen ja empaattiseen vuorovaikutukseen soveltuvia affektiivisia teknologioita, joiden toiminallisuutta ja soveltuvuutta evaluoidaan käyttäjien kanssa. Tuloksena syntyvän empaattisten teknologioiden työkalupakin avulla kehitetään erilaisia tuotekonsepteja joko laajentamalla olemassa olevia tuotteita tai kehittämällä uusia tuotteita, joiden avulla osoitetaan, evaluoidaan ja varmistetaan empaattisten tuotteiden toiminnallisuus, soveltuvuus ja käyttökelpoisuus. Parhaat empaattisten tuotteiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät käytännöt kootaan yhteen menetelmäksi, joka määrittelee empaattisten tuotteiden suunnittelun ja niille soveltuvat liiketoimintamallit.

Yhteyshenkilö: