Siirry sisältöön

Digitaalisten verkkopalveluiden ja oppimateriaalien saavutettavuusosaaminen

Hanke parantaa opetus- ja kasvatushenkilöstön valmiuksia tuottaa avoimia digitaalisia oppimateriaaleja saavutettavuusvaatimukset sekä erilaisten opiskelijoiden tarpeet ja osallisuus huomioiden.Tieto- javiestintäteknologia luo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia monipuolistaa oppimisympäristöjä ja oppimista. Opetushenkilöstöllä tulee olla riittävästi pedagogista osaamista soveltaa tieto- ja viestintäteknologiaa tehokkaasti oppimisen edistämiseen sekä oppimista ja erilaisia oppijoita tukevan opetusmateriaalin tekemiseen.

  • Toteutusaika:6.5.2020 - 31.12.2021
  • Rahoittaja:OPH
  • Tutkimusalue:Pedagogiikka
  • Projektityyppi:Muu kansallinen

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa opetushenkilöstön saavutettavuusosaamista ja ymmärrystä siitä, miten verkkopalvelut ja toimisto-ohjelmistot, kuten oppimateriaali voidaan tuoda saavutettavaksi opiskelijoille digitaalisesti. Saavutettavuus liittyy keskeisesti 'Suunnittele kaikille' -periaatteeseen (Design for All tai Universal Design). 'Suunnittele kaikille' -periaatteen tarkoituksena on huomioida erilaiset käyttäjät suunnittelun alusta asti ja toteuttaa yksi palvelu, jota kaikki erilaiset ihmiset voivat hyödyntää. Hankkeen tavoitteena on levittää saavutettavan verkkopalvelun suunnittelussa ja toteutuksessa käytettäviä osa-alueita, kuten tekninen saavutettavuustoteutus, helppokäyttöisyys ja sisältöjen selkeys ja ymmärrettävyys.