Siirry sisältöön

Digiliike - liiketoiminnan ja palvelun uudet ulottuvuudet

  • Toteutusaika:15.12.2015 - 31.7.2017
  • Rahoittaja:OKM Erityisavustus
  • Tutkimusalue:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Hankkeen tavoitteena on kehittää erikoistumiskoulutuksia, jotka tukevat laajasti niin yritysten (useilla eri toimialoilla) kuin julkishallinnonkin tarvetta kehittää palveluita ja liiketalousosaamista (palvelu, asiakkuudet, myynti, markkinointi) digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Ajatuksena on yhtäältä kehittää liiketalouden digitaalisuuteen nojaavaa erikoistumiskoulutusta monialaisesti, myös muille kuin liiketalouden alan ammattilaisille, ja toisaalta kehittää laajemmin digiosaamista: alkaen digitaalisen liiketoiminnan edellyttämän digitaalisen strategian kehittämisestä, konseptien innovoinnista toteutuksen suunnitteluun ja läpivientiin omalla toimialalla. Erikoistumiskoulutusten kehittäminen on ”agnostista” suhteessa toimialoihin, sillä digitaalisuus muuttaa montaa toimialaa voimakkaasti jo nyt – hyvänä esimerkkinä mainittakoon media-ala, joka parhaillaan hakee uutta muotoa kuluttaja/asiakassuhteessaan ja ansaintalogiikassaan.

Erikoistumiskoulutuksia kehitettäessä lähtökohtina ovat muuttuvan työelämän osaamisvaatimukset. Ajatuksena on kehittää koulutukset modulaariseksi niin, että ne vastaavat paitsi työelämän myös yksilöiden kehittyviin tarpeisiin joustavasti, ja niin, että niitä voidaan toteuttaa laajassa AMK-verkostossa. Tavoitteena on muotoilla erikoistumiskoulutuksia, jotka luovat vankan pohjan liiketoimintaosaamiselle sekä erikoistumistarpeen mukaiselle digitaaliselle tehtävä- ja/tai toimialaosaamiselle.

Yhteyshenkilö: