Siirry sisältöön

CircuS - Circular economy for sustainable growth

CircuS-kiertotaloushankkeen (Circular economy for sustainable growth) on 3AMK-liittouman eli Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteinen hanke, jonka tavoitteena on kuroa umpeen eroa kiertotalouden tunnistetun liiketoimintapotentiaalin sekä yrityksissä toteutettavien ja kaupallistettujen toimintamallien välillä.

  • Toteutusaika:1.11.2017 - 30.4.2019
  • Rahoittaja:1 Muu kotimainen rahoitus
  • Tutkimusalue:Pedagogiikka
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Hankkeen tuotoksena syntyy käyttövalmis opintokokonaisuus materiaaleineen ja toteutusohjeineen. Muita tuotoksia ovat mm. kasvanut ymmärrys ja osaaminen kiertotalousliiketoiminnasta, sekä osallistuvien organisaatioiden uudet kiertotalouden liiketoimintaratkaisut.

Hanke käynnistyi 15 opintopisteen laajuisen kiertotalous -opintopolun rakentamisella, jota pilotoitiin keväällä 2018. Syksyllä 2018 kokonaisuutta tarjotaan osana 3AMK:n yhteistä opintotarjontaa. Hanke osallistaa myös yrityksiä, joille tarjotaan mahdollisuus osallistua kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämiseen yhdessä opiskelijoiden kanssa.  Opintopolku toteutetaan englanninkielisenä, mikä mahdollistaa myös kansainvälisen tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden osallistumisen. Opintopolku tuo eritaustaisia opiskelijoita yhteen oppimaan kiertotaloutta käytännössä ja yhdessä yritysten kanssa

3AMK:n opiskelijoille suunnattuun Kiertotalouden opintopolkuun sisältyy kolme itsenäistä  5op laajuista moduulia:
1. Towards a Sustainable Consumer Society, jonka tavoitteena on tarjota opiskelijalle kiertotalouden perusteista (Metropolia)
2. New Business Models in Circular Economy, jossa käsitellään kiertotalouden erilaisia liiketoimintamalleja (Haaga-Helia)
3. Service Design for Circular Economy, jonka tarkoituksena on avata palvelumuotoilun merkitystä kiertotaloudessa (Laurea)

Yhteyshenkilö: