Siirry sisältöön

Avoin yhteisöllinen virtuaalinen oppimisympäristö - AYVOT

AYVOT-hankkeessa tuotetaan verkkoon seksuaaliterveyden Avoin Yhteisöllinen Virtuaalinen Oppimisympäristö. Ympäristö tarjoaa sekä kansalaisille että alan opiskelijoille, opettajille ja muille asiantuntijoille puitteet vertaistukeen, oppimiseen, verkostoitumiseen ja asiantuntemuksen vaihtoon.

  • Toteutusaika:1.3.2011 - 28.2.2013
  • Rahoittaja:ESR 2007-2013
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

AYVOT-hankkeessa kehitetään seksuaaliterveyden sisältöjä ja koulutusta tarjoava oppimisympäristö. Oppimisympäristöön tuotetaan tutkittuun tietoon ja hyviin käytäntöihin perustuvaa aineistoa seksuaaliterveydestä. Aineisto pyritään toteuttamaan pedagogisesti ja teknisesti korkeatasoiseksi. Aineisto on hyödynnettävissä omaehtoisessa tiedonetsinnässä, oppimisen ja opettamisen tukena erityisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelussa ja opetuksessa sekä soveltuvin osin myös opettajien koulutuksessa. Käyttäjille tarjotaan myös informaatiolukutaidon työkalut.

Ympäristössä on mahdollisuus opiskella ja hakea tietoa seuraavista kokonaisuuksista: lasten ja nuorten seksuaaliterveys, aikuisten seksuaaliterveys, senioreiden seksuaaliterveys, seksuaalisuus ja media sekä seksuaaliterveys meillä ja muualla. Aihekokonaisuudet sisältävät tietoa mm. turvaseksistä ja seksitaudeista, seksuaalioikeuksista, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta, elämäntapojen ja sairauksien vaikutuksesta seksuaaliterveyteen sekä netin käytön turvataidoista.

Ympäristöstä tulee helposti monistettavissa oleva, eri aloille soveltuva autenttinen ja tosielämää simuloiva tietosuojattu oppimisympäristö.