Siirry sisältöön

Asukasfoorumit turvallisuutta ja tulevaisuutta rakentamassa

  • Toteutusaika:1.5.2016 - 30.6.2017
  • Rahoittaja:Oikeusministeriö
  • Tutkimusalue:Yhtenäinen turvallisuus
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Antura-hanke etsii vastauksia siihen, miten asukasfoorumimuotoinen kansalaistoiminta voi edesauttaa maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten yhteiseloa ja miten se voi ennakoida ja estää vastakkainasetteluja näiden ryhmien välillä.

Hanke arvioi Espoon Suur-Leppävaaran asukasfoorumin maahanmuuttoteemaisten toimintamuotojen toteutusta ja toiminnan vaikutuksia. Hankkeen järjestämässä Tulevaisuusfoorumissa työstetään yhteistä visiota turvallisesta tulevaisuudesta, jossa erilaisuus on voimavara ja asukasfoorumimuotoisella kansalaistoiminnalla ehkäistään maahanmuuttotilanteen synnyttämiä haasteita.

Hankkeen lopputuloksena on opaskirja 'Monta kulttuuria, yksi kotikaupunki', jossa arvioinnissa hyväksi havaittuja toimintamuotoja kehitetään kohti monistettavaa toimintamallia. Opas etsii ratkaisuvaihtoehtoja tunnistettuihin puutteisiin ja tulevaisuuden uusiin haasteisiin. Opaskirjan ohjeiden mukaan on helppo käynnistää ja suunnata vastaavaa toimintamallia myös muilla alueilla Suomessa.

Yhteyshenkilö: