Siirry sisältöön

Asiantuntijapalvelu Koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen- KYKY projektille

  • Toteutusaika:8.3.2016 - 23.5.2016
  • Rahoittaja:1 Muu kotimainen rahoitus
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen, KYKY- projektin, tavoitteena on kuvata yhteistyöprosesseja ja testata käytäntöjä miten yritykset ja koulut sekä yhteisöt voivat kehittää yhdessä tuotteita ja palveluita aidoissa käyttötilanteissa arjen keskellä. Suomenkielinen opetustoimi toimii projektin pilottina ja koulut toimivat projektissa nopeiden kokeilujen elävinä kehittämisalustoina. Espoon kaupunki hankkii asiantuntijapalvelua tukemaan yhteiskehittämisen toimintamallin kuvaamista. Toimintamalli sijoittuu suomenkieliseen opetuksen toimintaympäristöön.

Kyky-projektin yhtenä tuotoksena kuvataan Living Lab toiminnan edellytykset oppimista ja yhteiskehittämisen toimintaa yhdistävänä toimintamallina ja esitellään koulun mahdollisuudet aktiivisesti osallistua käyttäjälähtöiseen kehittämiseen. Pilotissa testataan kuinka monitoimijaista koulutuksen, yritysten ja yhteisöjen välistä kehitystyötä ohjataan ja johdetaan sekä luodaan toimintamalli sivistystoimen ja markkinoiden yhteisen kehittämisen johtamiseen ja hallintaan.

Laurea tuottaa projektiin asiantuntijapalvelun, joka tukee Espoon kaupungin asiantuntijoita koulu Living Labina- edellytysten kuvaamisessa, kokeilemisessa ja yhteiskehittämisen toimintamallin luomisessa.