Siirry sisältöön

Ammattikorkeakoulujen neloskierre

Hankkeessa kehitetään käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa. Hankkeessa opitaan olemassa olevista Living Labeistä. Tuloksena syntyy mm. Living-Lab -operaattorin toimintamalli, käsikirja, toiminnan menetelmäpankki, laatukriteeristö Living Labeille, koulutusta ja valmennusta.

  • Toteutusaika:1.9.2009 - 31.1.2013
  • Rahoittaja:ESR 2007-2013
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Ammattikorkeakoulujen Neloskierre -hankkeen tavoitteena on tutkimus- ja kehitystoiminnan yhteistyörakenteiden ja innovaatiotoiminnan uusien, käyttäjälähtöisten toimintamallien edistäminen. Hankkeen taustalla on T&K&I-toiminnan painopisteen (Suomessa ja kansainvälisesti) siirtyminen tiede ja teknologialähtöisyydestä kysyntä- ja käyttäjälähtöisyyteen (quadruple helix).

Kansainvälisesti Suomi on edelläkävijä käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan edistäjänä. Toisaalta keskeiset tarpeet liittyvät käyttäjälähtöisen innovaatiotoiminnan uusien muotojen - erityisesti Living Lab -toiminnan -levittämiseen, osaamisen ja yhteistyörakenteiden vahvistamiseen ja kansainvälistämiseen. Living Lab -toimintamalli on ainutlaatuinen, loppukäyttäjät mukaan ottava innovaatiotoiminnan muoto. Neloskierre -hanke kokoaa Manner-Suomen Living Lab -toimintaa käynnistävät ja toteuttavat ammattikorkeakoulut kehittämään, käyttöönottamaan ja vakiinnuttamaan tätä uutta innovaatiotoiminnan muotoa. Hanke vahvistaa merkittävästi ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimintaa, opetustoiminnan integroitumista T&K-toimintaan sekä työelämäsuhteita.

Osaamisen ja hyvien käytäntöjen levittämiseksi hanke jatkaa ammattikorkeiden AMK-Tutka -hankkeessa käynnistetyn Livin Lab -verkoston toimintaa ja vie alulle saatetut kehittämistoimet tosielämän kehittämistoimintaan.