Siirry sisältöön

ABC4EU - ABC Gates for Europe

Laurea-ammattikorkeakoulu on mukana EU-hankkeessa, jossa kehitetään tekniikkaa ja menetelmiä matkustajan tunnistamiseksi lentoasemilla ja muilla rajanylityspaikoilla. Tarkoituksena on tehdä rajalla suoritettavista tarkastuksista joustavampia. Joustavuutta parannetaan automaation astetta lisäämällä rajatarkastuksissa. ABC4EU-hankkeen nimi viittaa automaattisiin rajatarkastuksiin (Automatic Border Control) EU:n rajoilla. Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa vaatimuksia, joita joustavalla, integroidulla ja yhteen sovitetulla automaattisella rajatarkastuksella EU-tasolla on. Laurean keskeisenä tehtävänä projektissa on määritellä loppukäyttäjävaatimuksia sekä johtaa hankkeen viestintää ja tiedottamista. ABC4EU-projektin budjetti on 16,8 miljoonaa euroa, josta EU rahoittaa noin 70 %. Laurean osuus projektista on hieman yli miljoona euroa, josta EU:n osuus on noin 85 %. Hanke alkoi tammikuussa 2014 ja kestää 4 vuotta. ABC4EU toteutetaan yhteistyössä 14 partnerin kanssa espanjalaisen Indran johdolla. Suomen ja Espanjan lisäksi hankekumppanit ovat Portugalista, Saksasta, Romaniasta, Virosta ja Italiasta.

  • Toteutusaika:1.1.2014 - 31.3.2018
  • Rahoittaja:FP7 Cooperation
  • Tutkimusalue:Yhtenäinen turvallisuus
  • Projektityyppi:International RDI

Laurea-ammattikorkeakoulu on mukana EU-hankkeessa, jossa kehitetään tekniikkaa ja menetelmiä matkustajan tunnistamiseksi lentoasemilla ja muilla rajanylityspaikoilla.  Tarkoituksena on tehdä rajalla suoritettavista tarkastuksista joustavampia. Joustavuutta parannetaan automaation astetta lisäämällä rajatarkastuksissa. ABC4EU-hankkeen nimi viittaa automaattisiin rajatarkastuksiin (Automatic Border Control) EU:n rajoilla.
Viime vuosien aikana Euroopan päälentokentillä on pilotoitu useita erilaisia automaattisia rajatarkastuslaitteita. Pilottien tarkoitus on ollut kehittää rajanylitysprosessien nopeutta, turvallisuutta, automaation astetta ja virheettömyyttä. Tarve piloteissa kerätyn tiedon yhtenäistämiseen ja niiden perusteella johtopäätösten tekemiseen on keskeinen. ABC4EU-hanke vastaa tähän kehittämistarpeeseen.

Hankkeen tarkoituksena on tunnistaa vaatimuksia, joita joustavalla, integroidulla ja yhteen sovitetulla automaattisella rajatarkastuksella EU-tasolla on. Tutkimuksessa painotetaan kansalaisoikeuksia, yksityisyyttä ja muita eettisiä näkökulmia. Laurean keskeisenä tehtävänä projektissa on määritellä loppukäyttäjävaatimuksia sekä johtaa hankkeen viestintää ja tiedottamista.

ABC4EU-projektin budjetti on 16,8 miljoonaa euroa, josta EU rahoittaa noin 70 %. Laurean osuus projektista on hieman yli miljoona euroa, josta EU:n osuus on noin 85 %. Hanke alkoi tammikuussa 2014 ja kestää 4 vuotta.
ABC4EU toteutetaan yhteistyössä 14 partnerin kanssa espanjalaisen Indran johdolla. Suomen ja Espanjan lisäksi hankekumppanit ovat Portugalista, Saksasta, Romaniasta, Virosta ja Italiasta.

Tutustu hankkeen kotisivuihin

Yhteyshenkilö: