Siirry sisältöön

AAL-2011-4 Confident Motion

Moni ikääntynyt kokee lieviä tai kohtalaisia vaikeuksia liikkua ulkona. Julkisten liikennevälineiden käyttö tuo omia haasteita: on tiedettävä reitit, aikataulut ja reittien varrelle osuvat palvelut, jotta liikkuminen olisi turvallista ja sujuvaa. COM’ON kehittää ikääntyneiden tarpeita vastaavan mobiilin palvelukokonaisuuden, joka opastaa ja tukee etukäteen suunnitellun matkan ajan.

  • Toteutusaika:1.3.2012 - 31.12.2014
  • Rahoittaja:Ambient Assisted Living (AAL)
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:International RDI

COM’ON-hankkeessa palvelun tulevat käyttäjät ovat tiiviisti mukana kehitysprosessin kaikissa vaiheissa. Ensiksi ikääntyneiltä julkisen liikenteen käyttäjiltä kerätään kokemuksia ja näkemyksiä arjen liikkumisesta työpajojen, havainnointien ja etnografisten haastattelujen avulla. Palvelukonsepteja testataan useampaan kertaan käyttäjillä ja hankkeen loppuvaiheessa uutta palvelua pilotoidaan käytännössä kahden kuukauden ajan. Hankkeen aikana laaditaan myös uuden palvelun kaupallistamissuunnitelma.

Hankkeessa kehitettiin kansainvälisenä yhteistyönä ikääntyneiden tarpeita vastaava älypuhelinsovellus, jota käyttämällä ikääntyneet saavat tukea itsenäiseen ulkona liikkumiseen.

Ikääntynyt voi sovelluksella ottaa yhteyden etämatkakumppaniin, joka seuraa matkan edistymistä ja tarvittaessa auttaa ikääntynyttä matkan aikana. Matkakumppanina voivat toimia ikääntyneen omat läheiset tai jokin palveluntuottaja. Käyttäjien arvioiden mukaan sovellus mm. lisää ikääntyneiden itsenäistä liikkumista sekä iäkkäiden ja näiden läheisten turvallisuuden tunnetta. Sovelluksen kehittämistyö jatkuu hankkeen jälkeen ja se on tarkoitus kaupallistaa mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja: www.comon.lu

Yhteyshenkilö: