Siirry sisältöön

A New Concept of Public Administration Based on Citizen Co-Created Mobile Urban Services

WeLive hankkeen tavoitteena on parantaa kaupunkien tarjoamia palveluita luomalla avoimempi malli suunnitella, tuottaa ja jakaa julkisia palveluja.

  • Toteutusaika:1.2.2015 - 31.1.2018
  • Rahoittaja:H2020 Societal Challenges
  • Tutkimusalue:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:International RDI

WeLive (a new concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services) –hanke käynnistyi 1. helmikuuta 2015 ja päättyy tammikuussa 2018. Hankkeen tavoitteena on parantaa kaupunkien tarjoamia palveluita luomalla avoimempi malli suunnitella, tuottaa ja jakaa julkisia palveluja. Hankkeessa hyödynnetään laajasti palvelusuunnittelun käyttäjäkeskeisiä menetelmiä, jotka mahdollistavat kaupunkilaisten, julkishallinnon ja yritysten edustajien osallistua palveluiden määrittelemiseen, kehittämiseen ja liiketoiminnan luomiseen.

Welive -hanke pyrkii valjastamaan julkishallinnolle, organisaatioille, yrityksille sekä yksityishenkilöille kertynyttä jalostamatonta informaatiota eli avointa dataa uusiksi eri toimijoiden yhdessä kehittämiksi palveluinnovaatioiksi. Hankeen aikana luodaan avoimen datan hyödyntämiselle innovaatioalusta ja sille yhteiskehittämistä helpottavia työkaluja sekä liiketoimintamalleja.
Welive -hanketta koordinoi espanjalainen Tecnalia. Hankkeeseen osallistuu neljästä (Suomesta, Espanjasta, Italiasta ja Serbiasta) eri Euroopan maasta 12 partneria. Partnereista kolme edustaa julkishallintoa, neljä tutkimusta ja viisi yrityksiä. Pääpartnereiden lisäksi Suomesta ovat mukana Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki (Helsingin tietokeskus) ja Uudenmaan liitto. Hankkeessa toteutetaan kaksivaiheinen pilotointi kolmessa eri kaupungissa (Bilbao, Trento ja Novi Sad) ja yhdelle talousalueelle (Uusimaa).

EUHorizon2020logo_645845.jpg

Yhteyshenkilö: