Siirry sisältöön

10 polkua

10 polkua toteuttaa pilottihankkeena kansallisen ICT-alan koulutuspaketin. Hankkeella edistetään kansainvälisesti kilpailukykyisen ICT-osaamisen kehittymistä mahdollistamalla suomalaisten ammattikorkeakoulujen ICT-profiloituminen ja resurssien siirtäminen perusopetuksesta soveltavaan ja erikoistavaan koulutukseen.

  • Toteutusaika:1.1.2015 - 31.12.2016
  • Rahoittaja:OKM Erityisavustus
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:Muu kansallinen

Hankkeessa kehitetään yhteisten opintojen järjestämismalli ja yhteisiä verkossa toteutettavia sisältöjä (vähintään 10 opintojaksoa, laajuudeltaan vähintään 5 op), joilla kehitettävää mallia voidaan pilotoida. Hankkeessa etsitään myös kauaskantoinen ratkaisu sähköisessä muodossa olevien sisältöjen ja yhteisten opintojen säilytys- ja operointipaikaksi (organisaatio- ja oppimisympäristöriippumaton). Malli tarjoaa mahdollisuuden jopa saman opinnon yksittäisten suoritusmoduulien eri vastuutahoille hajautettuun ylläpitoon ja kehittämiseen niin, ettei ratkaisu häiritse opiskelijan näkemystä yhtenäisestä opinnosta. Lisäksi etsitään parhaat verkkopedagogiset ratkaisut opintojen toteuttajille ja luodaan koulutusmalli sekä toteutus verkkopedagogiikan laajaan täydennyskoulutukseen. Ensimmäisen vuoden parhaiten onnistuneita ja kysyntää omaavia yhteistoteutusten pilotteja kehitetään hankkeessa edelleen laajasti ja osin myös kansainvälisesti tarjottaviksi MOOC-ratkaisuiksi (vähintään kolme).

Yhteyshenkilö: