https://www.laurea.fi/en/update/Lists/Pagetopbanner/DispForm.aspx?ID=119<img alt="" src="/en/update/ProjectImages/CPex%20Evaluation/1920x498_CPex_evaluation.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Media

[Some introduction ]

 

Press releases

Laurea to evaluate European humanitarian aid and civil protection exercises (Release date:28.10.2015)

 

Laurea to evaluate European humanitarian aid and civil protection exercises

28.10.2015

 

Laurea's tender has successfully passed the evaluation of the contract of European Commission, Directorate-General Humanitarian aid and civil protection.

Laurea has ranked in the first position to evaluate the European Commission, ECHO, exercises on civil protection modules, technical assistance and support teams and European Union civil protection teams*.

Laurea will design the evaluation process for table-top and field exercises and then participate in and evaluate total of 14 exercises during 2016 - 2017. The evaluation will be conducted in collaboration with National Defence University (The Finnish Defence Forces International Centre– FINCENT) and Enquirya (Belgium).

* Call for tender ref. ECHO/Bl/SER/2015/05, LOT 4 - Design, plan and conduct an evaluation for the Union Civil Protection Modules Exercises

More information:

Kirsi Hyttinen, Project Director, kirsi.hyttinen(at)laurea.fi
Antti Ahola, Project Manager, antti.ahola(at)laurea.fi

Download the-Press release 28.10.2015.pdf

 

Laurea takes part in evaluation of 14 European civilian protection exercises 2016 - 2017  (Release date:9.3.2016)

 

Laurea takes part in evaluation of 14 European civilian protection exercises 2016 - 2017  

 9.3.2016

 

The European Commission has started the preparations for the large-scale civilian protection exercises, which Laurea University of Applied is selected to evaluate.

The consortium led by Laurea University of Applied Sciencies took part in the kick-off meeting held in Brussels 20.1.2016, which officially opened the preparations for the civil protection exercises held in Europe 2016 – 2017.

The exercises funded* by the European Commission will be carried out by four consortiums. Three of these consortiums will organize the exercises, whereas consortium led by Laurea evaluates these events.  The exercise schedule consists of fourteen exercises, of which five are table-top and nine are field exercises. All of these exercises are evaluated by Laurea with its partners: National Defence University (The Finnish Defence Forces International Centre– FINCENT) and Enquirya (Netherlands).

During the spring 2016 the consortium will concentrate on improving the current evaluation procedures, by backing them with scientific methods and innovative software. Improved evaluation procedures will provide objective information regarding the exercises results and will eventually help improve the European Commission´s civil protection mechanism. In addition, the consortium led by Laurea will form a plan to best utilize the pool of nearly 50 international evaluation experts, who will monitor the exercises.

The first exercise will be held on the 4.-7.10.2016 in Italy. This will be the first occasion when the improved evaluation procedure will help improve the European Commission's civil protection mechanism.

*Call for tender ref. ECHO/Bl/SER/2015/05, LOT 4 - Design, plan and conduct an evaluation for the Union Civil Protection Modules Exercises

More information:

Kirsi Hyttinen
Project Director
kirsi.hyttinen(at)laurea.fi

Antti Ahola
Project Manager
antti.ahola(at)laurea.fi

Download the Press release 9.3.2016.pdf

 

Preparation for evaluation of EU civilian protection mechanism has begun(Release date:1.6.2016)

 

Preparation for evaluation of EU civilian protection mechanism has begun

1.6.2016

 

Laurea led consortium has started to prepare the evaluation framework for the testing of EU civilian protection mechanism.

The development work for the evaluation framework started officially in a meeting hosted by the National Defence University (The Finnish Defence Forces International Centre- FINCENT) in Santahamina, Finland, on the 1st of April. The meeting was attended by Laurea University of Applied Sciences and Enquirya (Netherlands). These three organizations are responsible for the evaluation of the civil protection exercises held in Europe 2016-2017  

The main objective for the meeting was to form a coherent evaluation methodology for the civil protection exercises. This methodology will be used to evaluate the focus of the exercise: The deployability and preparedness of the forces taking part in the exercises. These exercises also work as a basis for the evaluation of the European Comission´s civil protection mechanism. The capabilities in these different exercise segments will be evaluated against a predetermined baseline, which will be set as a part of the evaluation process.

The complete evaluation methodology is based on the results from the earlier civil protection exercises funded by the DG Echo, documents from the European Comission and well established evaluation manuals. The planning meeting also included workshops which focused on adding a scientific element to the evaluation framework. The scientific aspect to the evaluation methodology was viewed very important by the workshop participants and they feel that it will increase the effectiveness of the evaluation.

The results from the meeting will be distributed to the exercise evaluators in an eLearning package. This will further increase the expertise of the evaluators and helps the evaluators to evaluate the exercise in a coherent manner.

In addition to the meeting in Santahamina the evaluation consortium has participated in the meetings hosted by the other LOT´s in Germany, Romania and Denmark. These meetings have been concentrating on the conduction of the civil protection exercises.

More information:

Kirsi Hyttinen, Project Director, kirsi.hyttinen(at)laurea.fi
Antti Ahola, Project Manager, antti.ahola(at)laurea.fi

Download the Press release 1.6.2016.pdf 

 

Lehdistötiedotteet

 Laurea voittanut eurooppalaisen tarjouskilpailun harjoitusten evaluoinnista(Julkaisupäiva:28.10.2015)

Laurea voittanut eurooppalaisen tarjouskilpailun harjoitusten evaluoinnista

28.10.2015

 

Laurea on voittanut Euroopan komission "Humanitaarinen apu ja kriisinhallinta" –toimintalohkon tarjouskilpailu harjoitusten evaluoinnista.

Laurean tarjous Euroopan pelastustoiminnan harjoitusten evaluoinnista* arvioitiin ensimmäiselle sijalle. Toimeksianto tullaan toteuttamaan vuosien 2016 - 2017 aikana ja evaluointi suoritetaan yhteensä neljästätoista kansainvälisestä harjoituksesta, joista viisi on niin sanottuja table-top harjoituksia ja yhdeksän kenttäharjoituksia.

Harjoitusten evaluointi tullaan toteuttamaan yhteistyössä Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen ja Enquirya:n (Belgia) kanssa. Toteutuksessa merkittävässä roolissa tulee olemaan lähes 50 kansainvälisen arvioijan resurssipooli.

* Call for tender ref. ECHO/Bl/SER/2015/05, LOT 4 - Design, plan and conduct an evaluation for the Union Civil Protection Modules Exercises

Lisätietoja:

Kirsi Hyttinen, Tutkimuspalvelupäällikkö, kirsi.hyttinen(at)laurea.fi
Antti Ahola, Projektipäällikkö, antti.ahola(at)laurea.fi

DownloadLehdistötiedote 28.10.2015.pdf 

 

 Laurea mukana evaluoimassa 14 eurooppalaista pelastusharjoitusta vuosina 2016 - 2017(Julkaisupäiva:9.3.2016)

Laurea mukana evaluoimassa 14 eurooppalaista pelastusharjoitusta vuosina 2016 - 2017

9.3.2016

 

Euroopan komissio on aloittanut valmistautumisen laajoihin pelastustoiminnan harjoituksiin vuosina 2016 – 2017. Koordinaatiovastuu evaluoinnista on Laurea-ammattikorkeakoululla.

Laurea-ammattikorkeakoulun johtama konsortio osallistui 20.1.2016 Brysselissä pidettyyn avajaistilaisuuteen, joka käynnisti virallisen valmistautumisen Euroopassa vuosina 2016 – 2017 pidettäviin pelastustoiminnan harjoituksiin.

Euroopan komission rahoittamien* harjoituksien järjestäjiksi on valittu neljä konsortiota, joista kolme keskittyy harjoituksien järjestämiseen ja yksi, Laurean-ammattikorkeakoulun johtama, harjoituksien evaluoimiseen. Harjoituksia on yhteensä neljätoista, joista viisi on karttaharjoituksia ja yhdeksän kenttäharjoituksia. Laurean lisäksi harjoitusten evaluoinnista vastaa Puolustusvoimien kansainvälinen keskus sekä hollantilainen yritys Enquirya.

Kevään 2016 aikana evaluoinnista vastaavat organisaatiot kehittävät olemassa olevia evaluointiprosesseja. Näiden avulla saadaan objektiivista tietoa sekä arvioidaan kehityskohteita Euroopan komission pelastustoiminnan mekanismiin liittyen. Suunnittelusta vastaavat organisaatiot luovat myös suunnitelman siitä, miten harjoituksien arvioinnissa parhaiten hyödynnetään lähes viidenkymmenen kansainvälisen evaluointiammattilaisen osaamista.  

Ensimmäinen harjoitus pidetään 4.-7.10.2016 Italiassa. Sen yhteydessä päästään myös evaluointiprosessin avulla kehittämään Euroopan komission pelastustoiminnan mekanismia

*Call for tender ref. ECHO/Bl/SER/2015/05, LOT 4 - Design, plan and conduct an evaluation for the Union Civil Protection Modules Exercises

Lisätietoja:

Kirsi Hyttinen, Tutkimuspalvelupäällikkö (kirsi.hyttinen@laurea.fi)
Antti Ahola, Projektipäällikkö (antti.ahola@laurea.fi)

DownloadLehdistötiedote 9.3.2016.pdf

 

EU:n pelastuspalvelumekanismin arviointimallin rakentaminen käynnistyi (Julkaisupäiva:1.6.2016)

EU:n pelastuspalvelumekanismin arviointimallin rakentaminen käynnistyi

1.6.2016

 

Laurea on osallistunut kevään aikana suunnittelukokouksiin, joissa on suunniteltua harjoitustoimintaa Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin toimivuuden kehittämiseksi. Ensimmäinen kokous pidettiin huhtikuun ensimmäisenä päivänä Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen isännöimänä Maanpuolustuskorkeakoulussa, Santahaminassa.

Kokouksen päätavoitteena oli kehittää yhtenäistä tapaa, jolla evaluoidaan Euroopan komission alaisuudessa toteutettavia pelastusharjoituksia. Harjoituksissa keskitytään erityisesti pelastusyksiköiden käyttöönottovalmiuksien parantamiseen sekä pelastustoimintaa ohjaavan EU:n pelastuspalvelumekanismin toimivuuteen. Harjoitusten arviointi perustuu pelastustoiminnan kansainvälisiin ohjeistuksiin ja niiden toteuttamiseen harjoituksessa.

Kokouksen työpajoissa rakennettiin tieteellistä evaluointimallia, joka pohjautuu Euroopan komission sekä muiden kansainvälisten organisaatioiden toteuttamiin evaluointeihin sekä näiden taustalla oleviin ohjeistoihin. Konsortio uskoo, että määrittämällä tarkat painopisteet ja indikaattorit pystytään lisäämään pelastusharjoituksien tuloksien vaikuttavuutta sekä tehostamaan harjoituksiin osallistuvien oppimisprosessia.

Laurean evaluoinnin toteutuksesta vastaa yhteensä 38 evaluoijan joukko. Tieteellisestä evaluointimallista rakennetaan evaluoijille sähköinen käsikirja, jonka avulla varmistetaan yhtenäinen ja objektiivinen kehys kaikille suoritettaville evaluoinnille.

Santahaminassa pidetyn kokouksen lisäksi Laurea on ottanut osaa Saksassa, Romaniassa sekä Tanskassa pidettyihin kokouksiin. Näissä kokouksissa on käsitelty varsinaisia pelastusharjoituksia.

Laurea-ammattikorkeakoulun johtamaan evaluointikonsortioon kuuluu Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen lisäksi Enquirya Hollannista.


Lisätietoja:
Kirsi Hyttinen, Tutkimuspalvelupäällikkö (kirsi.hyttinen@laurea.fi)
Antti Ahola, Projektipäällikkö (antti.ahola@laurea.fi)

DownloadLehdistötiedote 1.6.2016.pdf

 

 

 

 News

 

 

Laurea evaluated an European Union Civil Protection Exercise in FYROMhttps://www.laurea.fi/en/news/Pages/Laurea-evaluated-an-European-Union-Civil-Protection-Exercise-in-FYROM.aspx2017-06-26T21:00:00Z<img alt="" src="/en/update/Laureaimages/News%20pictures/Laurea%20evaluointi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Laurea evaluated an European Union Civil Protection Exercise in FYROM
Laurea's multinational evaluation team conducted evaluation in Portugalhttps://www.laurea.fi/en/news/Pages/Laurea's-multinational-evaluation-team-conducted-evaluation-in-Portugal.aspx2017-06-14T21:00:00Z<img alt="" src="/en/update/Laureaimages/News%20pictures/CPEX%20usar%20working.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Laurea's multinational evaluation team conducted evaluation in Portugal

 

​​ Consortium

 

 Events

 

 

 Links

 

 

 Blogs

 

 

 Videos