Siirry sisältöön

Avainkumppanuus Tukikohta Oy:n kanssa

Tukikohta Oy yrityksenä

Tukikohta Oy on yli 10 vuotta Vihdissä toiminut lastensuojeluyksikkö, johon kuuluu kaksi pienryhmäkotia eri-ikäisille lapsille. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten itsetuntoa ja hyvinvointia ja auttaa heitä kasvamaan ehjiksi ja vahvistumaan kokonaisuutena.

Avainkumppaniyhteistyön tuloksia

Yksi yhteistyön muoto on työharjoittelu. Laurean sosionomiopiskelijat ovat löytäneet yrityksen ja hakeneet harjoittelupaikkoja vilkkaasti.

Laurean avainkumppani Tukikohta Oy on toiminut Vihdin Nummelassa jo 13 vuoden ajan ja heidän kahdessa pienryhmäkodissa on 14 eri ikäistä lasta ja nuorta. Työntekijöitä yrityksessä on 16.

-    Toimintamme perustuu psykiatriseen kuntoutukseen ja terapeuttiseen työotteeseen, kertoo Tukikohta Oy:n johtaja Pia Penttala.

-    Erityisen tärkeässä roolissa meillä on luonto, joka meillä Nummelassa on aina lähellä. Liikumme ja retkeilemme lasten kanssa paljon, minkä lisäksi meillä on hyvin paljon esimerkiksi hevos- ja koira-avusteista toimintaa.

Laurea on tullut Tukikohta Oy:lle tutuksi opiskelijoiden kautta, joita yrityksessä on ollut harjoittelussa vuosien saatossa. Tästä syystä myös yhteistyön tiivistäminen Laurean kanssa avainkumppanuuden myötä tuntui luontevalta.

Avainkumppanuuden myötä Pia Penttala haluaa olla myös mukana kehittämässä sosiaalialan koulutusta. Sosionomitutkinto on lastensuojelun alalla erittäin tärkeä, sillä työntekijöiden pätevyys on kriittisen tärkeä tekijä paitsi arjen työssä, myös kilpailutustilanteissa.

 

Yhteistyön tuloksia

Lisätietoja: