Siirry sisältöön

Avainkumppanuus Kotoraitin kanssa

Kotoraitti Oy yrityksenä

Kotoraitti tarjoaa lastensuojelun avohuollon tukitoimena perhekuntoutuspalveluja lastensuojelun asiakasperheille. Yrityksen toiminnan ytimessä on perhekuntoutus, jota se toteuttaa neljässä yksikössä. Kuortaneelta lähtöisin olevalla Kotoraitilla on tällä hetkellä yksiköitä myös Keravalla, Seinäjoella ja Tampereella.

Avainkumppaniyhteistyön tuloksia

Laurea ja Kotoraitti tekevät yhteistyötä muun muassa opiskelijoiden  työharjoitteluihin, sijaisuuksiin sekä alan opinnäytetöihin liittyen.

Laurea ja perhekuntoutuspalveluja lastensuojelun asiakasperheille tarjoava Kotoraitti Oy ovat solmineet avainkumppanuussopimuksen. Avainkumppanuus mahdollistaa Laurean ja Kotoraitin tiiviin ja monipuolisen yhteistyön muun muassa opiskelijoiden harjoitteluiden osalta.

Yhteistyön myötä Kotoraitti haluaa antaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua lastensuojeluun perhekuntoutuksen näkökulmasta. Kotoraitin yksiköissä on opiskelijoille tarjolla monipuolisia harjoittelupaikkoja:

- Perhekuntoutuspalvelut sisältävät koko perheen elämäntilannetta kohtaavaa, kuntouttavaa työskentelyä, vaikka keskiössä aina onkin lapsen hyvinvointi. Opiskelijat saavatkin harjoittelujaksolla kokemusta yksilötasolla eri ikäisten perheenjäsenten ja toisaalta koko perheen perhekuntoutuksen prosesseista, Terävä kuvailee.

- Harjoittelujaksojen lisäksi teemme opiskelijoiden kanssa yhteistyötä mm. lastensuojeluun kohdentuvissa opinnäytetöissä sekä tarjoten mahdollisuutta tulla tutustumaan paikanpäälle yksiköihimme. 

Avainkumppanuus Laurean kanssa mahdollistaa myös erilaiset opiskelijoiden kanssa tehtävät kehittämisprojektit. Kotoraitilla yhteisiin kehittämisprojekteihin suhtaudutaan avoimin mielin. Molemminpuolista yhteistyötä voidaan jatkossa tehdä myös koulutusten osalta.

Jo tulevan kesän aikana Laurea ja Kotoraitti tekevät yhteistyötä muun muassa sosionomiopiskelijoiden lastensuojelun opintojaksolla. Kotoraitin asiantuntijat osallistuvat opintojaksolle ja jakavat opiskelijoille kokemuksiaan perhekuntoutuksesta ja perheiden erilaisista haasteista sekä niihin vastaamisesta.

Yhteistyön tuloksia

Lisätietoja: