Siirry sisältöön

Yhteistyökumppanit: Uusia näkökulmia opiskelijaprojekteista

Syyslukukauden aikana Hyvinkään P2P-projekteissa tutkittiin mm. asiakaskokemusta sekä sisäistä työnantajamielikuvaa.

P2P-projektit toimeksiantajat
Kirsi Rosenqvist ja Satu Virtanen.

Laurean Hyvinkään kampuksella liiketalouden opiskelijat ovat toteuttaneet jälleen kuluneen lukukauden aikana yli 50 projektia yhteistyössä yritysten ja muiden toimeksiantajien kanssa. Opiskelijatiimien toimeksiannot ovat vaihdelleet työnantajamielikuvatutkimuksista palvelumuotoiluun ja markkinointiviestinnän kehittämiseen. Mukana projektitiimeissä on ollut myös yli 20 vaihto-opiskelijaa.

Lukukausi huipentuu Hyvinkäällä aina perinteiseen seminaariin, jossa opiskelijat esittelevät tekemiään projekteja. Joulukuun seminaariin mukaan oli kutsuttu myös projektien toimeksiantajia. Seuraavassa tutustumme kahteen syksyn aikana toteutettuun projektiin ja kuulemme toimeksiantajien kokemuksia opiskelijaprojekteista.

Palvelumuotoilun avulla kohti parempaa asiakaskokemusta

-    Kivijalka-apteekkiin asiakkaiden on tultava varta vasten. Mistä tekijöistä syntyy tämä asiakkaiden halu tulla meidän apteekkiin ja miten tätä tunnetta voitaisiin vahvistaa – sen halusimme saada opiskelijoiden kanssa selville, kuvailee toimeksiannon lähtökohtia apteekkari Kirsi Rosenqvist riihimäkeläisestä Aarre Apteekista.

Opiskelijatiimi toteutti Aarre Apteekissa asiakastyytyväisyyskyselyn, johon vastasi viikon aikana yli 200 apteekin asiakasta. Samalla opiskelijat myös tekivät havainnointia apteekissa. Yhdessä apteekin henkilöstön kanssa pidetyssä työpajassa kehitettiin myös asiakasprofiileja, joita voidaan nyt hyödyntää Aarre Apteekissa mm. tuotevalikoiman suunnittelussa ja markkinoinnissa.

-    Opiskelijoiden tutkimus tarjosi meille arvokasta tietoa siitä, mihin asiakkaamme ovat tyytyväisiä, ja mihin kipupisteisiin voisimme kiinnittää huomiota, apteekkari Rosenqvist kertoo.
-    Nyt meillä on myös tarkkaa tietoa asiakkaistamme, kun aiemmin ajatukset esimerkiksi eri asiakasryhmien suuruudesta on perustunut enemmän luuloon.

Projektin aikana opiskelijat myös positiivisella tavalla ravistelivat Aarre Apteekin käsityksiä hyvästä asiakaspalvelusta:

-    Tiedän, että meillä on erittäin hyvä henkilökunta, joka haluaa todella sydämestään palvella asiakkaita mahdollisimman hyvin, Rosenqvist kuvailee.
-    Mutta kohtaavatko lopulta se, mitä asiakas pitää hyvänä asiakaspalveluna, ja se, mitä farmaseutti ajattelee. Tästä aiheesta syntyi henkilöstötyöpajassa hyvää keskustelua, kiitos opiskelijoiden sparrauksen.

Tutkimuksen kautta kiinni sisäisen työnantajamielikuvaan

Hyvinkäällä pääkonttoriaan pitävä Konecranes on kansainvälinen nostureita valmistava pörssiyhtiö. Maailmanlaajuisesti noin 16 000 henkeä työllistävällä yrityksellä on Suomessakin lähes 2000 työntekijää.

Laurean opiskelijat ovat tehneet Konecranesin kanssa yhteistyötä jo useissa projekteissa. Tämänsyksyinen projekti keskittyi sisäisen työnantajamielikuvan vahvistamiseen. Opiskelijatiimin yhteyshenkilönä Konecranesilla toimi Talent Acquisition Specialistina HR-osastolla työskentelevä Satu Virtanen:

-    Konecranesilla tehdään pitkiä työuria ja tämän projektin tarkoituksena oli löytää keinoja, joiden avulla työntekijöiden tyytyväisyys työhön ja työnantajaan saadaan pysymään korkealla tasolla koko työuran ajan, Virtanen kuvailee.

Projektin aikana opiskelijat toteuttivat muun muassa kyselyn Konecranesin henkilöstölle, jonka avulla pyrittiin tunnistamaan työnantajamielikuvaan vaikuttavia tekijöitä. Opiskelijat myös hakivat kirjallisuudesta teoriapohjaa projektiin tutustumalla henkilöstö- ja ikäjohtamiseen sekä työnantajamielikuvaan. Näitä aiheita myös käsiteltiin HR-osaston henkilöstölle järjestetyssä oppimiskahvilassa.

-    Opiskelijoilta saimme paljon hyviä ideoita toimintamme kehittämiseen ja eri vaiheissa uraa olevien ammattilaistemme työtyytyväisyyden parantamiseen. Nyt pallo ideoiden hyödyntämisestä on heitetty meille, Virtanen sanoo tyytyväisenä.

Opiskelijaprojektien lisäksi Konecranesin HR-osastolla on tehty yhteistyötä Laurean kanssa opinnäytetöiden ja harjoitteluiden muodossa. Erityisen tärkeänä Virtanen pitää opiskelijoiden tarjoamia uusia, tuoreita näkökulmia:

-    Opiskelijat osaavat kyseenalaistaa vakiintuneita käsityksiä ja haastaa meitä, jotka katsomme asioita Konecranes-lasien läpi, hän kuvailee.
-    Samoin he tuovat usein mukaan keskusteluun ajatuksia uudelta, nuoremmalta sukupolvelta, joka astuu seuraavaksi työelämään.