Siirry sisältöön

Joustavat verkko-opinnot kiinnostivat yhteishaussa yhä useampaa hakijaa

Laureaan haki syksyn yhteishaussa kaikkiaan yli 16 600 hakijaa.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku päättyi keskiviikkona klo 15.00. Alustavien tietojen mukaan Laurea-ammattikorkeakouluun haki yhteishaussa yhteensä yli 16 600 hakijaa. Suosituimmiksi hakukohteiksi nousivat jälleen joustavan opiskelun mahdollistavat koulutukset.

Alustavien tietojen mukaan Laurea-ammattikorkeakouluun valitsi ensisijaiseksi hakuvaihtoehdokseen lähes 5 600 hakijaa.

Laureassa oli tarjolla yhteensä hieman yli 800 aloituspaikkaa AMK- ja YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa. Laurean kaikkien koulutusten vetovoima oli siten noin 6,8 ensisijaista hakijaa jokaista aloituspaikkaa kohden.

Ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna vetovoimaisin koulutus Laureassa oli verkko-opintoina toteutettava sosionomikoulutus. Se keräsi ensisijaisia hakijoita noin 29,5 jokaista aloituspaikkaa kohden.

Toiseksi eniten ensisijaisia hakijoita oli myös verkko-opintoina järjestettävään turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomikoulutukseen. Siihen ensisijaisia hakijoita oli 21,5 per aloituspaikka.

Opiskelijoilla on ollut Laureassa mahdollisuus opiskella kokonaan verkossa suoritettavissa opinnoissa syksystä 2017 lähtien. Verkko-opinnot sopivat opiskelumuotona erityisesti sellaisille motivoituneille opiskelijoille, jotka käyvät opiskelun ohella töissä, tai jotka asuvat etäällä Laurean kampuksista. Syksyn yhteishaussa oli verkko-opintoja tarjolla Laureassa liiketalouden, turvallisuuden ja riskienhallinnan, palveluliiketoiminnan sekä sairaanhoitaja- ja sosionomikoulutuksissa.

Aiempien vuosien tapaan myös ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset kiinnostivat hakijoita. Suosituimmaksi YAMK-koulutukseksi syksyn yhteishaussa nousi Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, johon ensisijaisia hakijoita oli 11,7.

Nyt haettavana olleet koulutukset alkavat tammikuussa 2019.

Syksyn yhteishaku jatkuu seuraavaksi valintakokeilla. Yhteishaun kaikkien valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 29.11. ja opiskelijaksi hyväksyttyjen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 11.12.2018 mennessä. Tutustu tarkemmin yhteishaun aikatauluun Hakijalle-sivuillla.