Siirry sisältöön

Syksyn yhteishaku päättyi: Laurean vetovoima jatkui vahvana

Laureaan haki syksyn yhteishaussa kaikkiaan noin 17 500 hakijaa.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku päättyi keskiviikkona klo 15.00. Alustavien tietojen mukaan Laurea-ammattikorkeakouluun haki yhteishaussa yhteensä noin 17 500 hakijaa. Alustavien tietojen mukaan Laurean valitsi ensisijaiseksi hakuvaihtoehdokseen noin 5 100 hakijaa. Suosituimmiksi hakukohteiksi nousivat jälleen joustavan opiskelun mahdollistavat monimuoto- ja verkko-opinnot.

Laureassa oli syksyn yhteishaussa tarjolla yhteensä 850 aloituspaikkaa AMK- ja YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa. Laurean kaikkien koulutusten keskimääräinen vetovoima oli siten noin 6,0 ensisijaista hakijaa jokaista aloituspaikkaa kohden.

Vetovoimassa mitattuna ylivoimaisesti suosituin koulutus Laureassa oli rikosseuraamusalan koulutus, jossa tarjolla olleita viittä aloituspaikkaa haki yli 300 ensisijaista hakijaa. Laurea tarjoaa ainoana korkeakouluna Suomessa rikosseuraamusalan koulutusta Tikkurilan kampuksellaan.

Seuraavaksi vetovoimaisin koulutus oli monimuoto-opintoina toteutettava turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus. Espoon Leppävaaran kampuksella käynnistyvään koulutukseen ensisijaisia hakijoita oli noin 19,2 jokaista tarjolla ollutta 30 aloituspaikkaa kohden. Myös verkko-opintoina toteutettavan sosionomikoulutuksen vetovoima oli korkea; ensisijaisia hakijoita siihen oli 12,6 per aloituspaikka.

Myös Laurean ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavat koulutukset kiinnostivat hakijoita tämän vuoden yhteishaussa. Suosituin YAMK-koulutus oli Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta –koulutus, johon ensisijaisia hakijoita oli noin 8,6 jokaista aloituspaikkaa kohden. 

Nyt haettavana olleet koulutukset alkavat tammikuussa 2020.

Syksyn yhteishaku jatkuu seuraavaksi valintakokeilla. Yhteishaun kaikkien valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 29.11. ja opiskelijaksi hyväksyttyjen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 9.12.2019 mennessä

Lue lisää yhteishaun etenemisestä Yhteishaun ohjeet -sivulta.