Siirry sisältöön

Uusia innovaatio-, liiketoiminta- ja yrittäjäekosysteemejä Uudellemaalle

Uudenmaan liitto on myöntänyt rahoituksen 3AMK:n yhteiselle hankkeelle, joka tähtää uusien innovaatio-, liiketoiminta- ja yrittäjäekosysteemien kehittämiseen.

Kuvituskuva

Uusien innovaatio-, liiketoiminta- ja yrittäjäekosysteemien kehittäminen on erityisen tärkeää nykyisessä toimialamurroksen haasteeseen vastaamisessa. Se nostaa innovaatiopolitiikan keskiöön globaalin toimintaympäristön muutoksen edellyttämät toimintamallit – avoimuuden, yhteistyön, vuorovaikutuksen, jatkuvan oppimisen ja kyvyn mukautua muutoksiin.

Hanke on lyhytaikainen (1.10.-2019 – 30.4.2020) ja sen tarkoituksena on käynnistää uudenlainen toimintakulttuuri.  Hankkeella muodostetaan pohja systemaattiselle ja pitkäaikaiselle toiminnalle, joka tuottaa liiketoimintaa, vientiä ja työpaikkoja. Liiketoiminnan kehittymisen mahdollistaa eri toimijoiden välille syntyvä strateginen yhteistyö TKI-toiminnassa, uudet yhteiset hankkeet ja niiden tulosten siirtyminen liiketoiminnaksi. Ammattikorkeakoulujen tarjoama konseptointi, esilletuominen sekä yhdistäminen yritysten tarpeisiin ovat keino lisätä uusmaalaisten yritysten kilpailukykyä innovaatiotoiminnan kautta.

Uudenmaan kasvukolmion ja koko laajan metropolialueen kehityskolmion tiivis yhdyskuntarakenne mahdollistaa sen, että kansainvälisesti tunnustettu tutkimus- ja koulutusosaaminen sekä monipuolinen yritystoiminta luovat erinomaiset puitteet laaja-alaiseen yhteistyöhön.

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian TKI-yhteistyö on vahvistunut vuodesta 2016 alkaen, kun ammattikorkeakoulujen välillä allekirjoitettiin strateginen liittoumasopimus. Sopimuksessa määriteltiin 3AMK:n yhteisen vaikuttavan TKI-toiminnan eli R&D Excellencen toiminnan tavoitteeksi tiivistää jäsenkorkeakoulujen yhteistyötä ja vahvojen yhteisten osaamiskeskittymien rakentaminen tavalla, joka vahvistaa metropolialueen kansainvälistä kilpailukykyä. Kolmen ammattikorkeakoulun tiivis yhteistyö tukee ja mahdollistaa alueen jatkuvan kehittämisen ja pitkäjänteisen yhteistyön myös hankkeen päätyttyä.

Tässä hankkeessa kehitettävät yhteistyömallit mahdollistavat uusia kansainvälisesti kiinnostavia avauksia tutkimukseen ja yhteistyöhön myös Euroopan ulkopuolella.

 

Lisätietoja: