Siirry sisältöön

Uusi julkaisu opastaa turvalliseen vapaaehtoistoimintaan

Laurean julkaisusarjassa ilmestynyt opas on suunnattu varhaiskasvatukseen, oppilaitoksille ja korkeakouluille.

Laurean henkilöstö on osallistunut vapaaehtoistyöhön. Kuva laurealaisten toteuttamasta tempauksesta lohjalaisten omaishoitajien kanssa.

Vapaaehtoistoiminnan suosio kasvaa ja myös koulutusorganisaatioiden toiminnassa vapaaehtoistyö on entistä yleisempää. Laureassa kaikki opiskelijat osallistuvat opinnoissaan yhteiskuntaa ja hyvinvointia tukevaan vapaaehtoistoimintaan. Samalla myös korkeakoulun henkilöstöä kannustetaan vapaaehtoistyöhön. Esimerkiksi viime syksynä Lohjan kampuksen henkilökunta osallistui vapaaehtoistyöhön yhden päivän ajan.

Jotta työstä koituisi hyvää mieltä ja onnistumisen kokemuksia kaikille osapuolille, on jo ennakolta huomioitava työn suorittamiseen liittyvät riskit sekä turvallisuusvastuut ja niistä sopiminen.  Tähän tarpeeseen vastaa Laurean julkaisusarjassa juuri ilmestynyt julkaisu Vapaaehtoistoimintaa turvallisesti - opas varhaiskasvatukselle, oppilaitoksille ja korkeakouluille.

Julkaisun ovat kirjoittaneet lehtori Soili Martikainen sekä turvallisuusjohtaja Tiina Ranta Laureasta. Martikainen ja Ranta ovat aiemmin kirjoittaneet useita julkaisuja ja oppaita oppilaitosturvallisuuteen liittyen.

Vapaaehtoistyön turvallisuutta käsittelevä julkaisu on kirjoitettu sekä vapaaehtoistyöntekijälle, kohdeorganisaatiolle että myös vapaaehtoistyöhön lähettävälle organisaatiolle. Opas tarkastelee vapaaehtoistoimintaa kahdesta eri näkökulmasta sen mukaan, lähettääkö organisaatio vapaaehtoistoimintaa tekeviä muualle vai onko se vastaanottajan roolissa. Opas auttaa myös työntekijöitä tunnistamaan vapaaehtoistoimintaan liittyvät erityispiirteet ja pyrkii mahdollistamaan turvallisen työn niin sen tekijöille kuin myös vastaanottajalle.

Tutustu julkaisuun Theseus-palvelussa.

Lisätietoja: