Siirry sisältöön

Uudenmaan Seniorikodeilla on ollut tapahtumarikas kevät

Laurean opiskelijat ovat tuoneet monialaista osaamista Uudenmaan Seniorikotien eri hoivakotiyksiköihin.

Uudenmaan Seniorikotien hoivakoti Villa Kivi sijaitsee Järvenpäässä.

Kulunut kevät on ollut vilkasta aikaa niin opiskelijaprojektien kuin hallinnollistenkin muutoksien takia Laurean avainkumppanilla Uudenmaan seniorikodeilla. Opiskelijat ovat tuoneet monialaista osaamista eri hoivakotiyksiköihin.

Tänä keväänä Uudenmaan Seniorikodeilla järjestettiin kolme hyvinvointia ja osallisuutta edistävää tuokiota opiskelijaprojekteina. Moniammatillinen ja monikulttuurinen opiskelijaryhmä osallistui opintojaksolle, joka toteutettiin LbD-toteutuksena.

Opintojakson tavoitteena oli kehittää ja toteuttaa ryhmänohjauksia haavoittuvassa asemassa oleville asiakasryhmille. Mukana oli toisen lukuvuoden sairaanhoitaja-, ensimmäisen lukuvuoden sosionomi- sekä Lohjan kiinalaisia Degree Nursing opiskelijoita. Uudenmaan Seniorikodeille järjestetyissä tuokioissa opiskelijat ovat huomioineet erityisesti muistisairaiden asiakkaiden erityistarpeita.

-    Välitön palaute asiakkailta oli todella hyvää ja hoivakotien henkilökunta kiitteli myös hyvin toteutetuista tapahtumista, kertoo opintojakson lehtori Anna Sievers Laureasta.
-    Tällaista yhteistyötä voisi jatkossakin toteuttaa myös asukkaiden omaisille tai henkilökunnan hyvinvoinnin edistämiseksi.

Opiskelijayhteistyötä on ollut myös harjoitteluiden ja opinnäytetöiden kautta. Uudenmaan Seniorikodit ovat tarjonneet opiskelijoille monipuolisesti opinnäytetyöaiheita, joista keväällä toteutettiin läheistyytyväisyyskysely.

-    Ja eräät sairaanhoitajaopiskelijat tekivät omaisille suunnatun oppaan hoivakotiin muuttavien asukkaiden sosiaalietuuksista, mikä tuli todella tarpeeseen, lisää Uudenmaan Seniorikotien liiketoimintajohtaja Aija Jacobsson.

Opintojaksoilla vierailevat työelämänedustaja tuovat opiskelijoille laajempaa käsitystä käytännön työstä. Toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijoiden opintojaksoilla on ollut vierailemassa työelämäedustajana Uudenmaan seniorikodeilta liiketoimintajohtaja Aija Jacobsson. Vierailujen kautta sairaanhoitajien työnkuvat voivat aueta eri tavalla opiskelijoille.

-    Vaikka sairaanhoitajaopiskelijat tekevät usein ensimmäisen hoitotyön harjoittelun hoivakoti tyyppisissä paikoissa, painottuu harjoittelu tuolloin perushoitoon. Hoivakodeissa sairaanhoitajat työskentelevät usein tiiminvetäjinä, joten vastuu näyttäytyy eri tavalla kuin esimerkiksi sairaalatyöskentelyssä, toteaa Anna Sievers.

Uudenmaan Seniorikodit siirtyi Attendon tytäryhtiöksi

Uudenmaan Seniorikodit siirtyi ruotsalaisen Attendon omistukseen Aava Terveyspalvelut Oy:ltä maaliskuussa 2021. Vaikka muutos yllätti henkilöstön sekä asukkaat, avoin viestintä ja vuoropuhelu kaikkien toimijoiden välillä auttoi purkamaan ennakkoluuloja.

-    Kyllähän tästä on meille valtavasti hyötyä, eikä muutos juurikaan vaikuta asukkaisiin tai henkilökuntaan. Esimiehet, työyhteisö ja asukkaat säilyvät ennallaan, samoin esimerkiksi meidän omat ja meille tärkeät arvot, Aija Jacobsson vakuuttaa.

Uudenmaan Seniorikodeilla on yhteensä 11 hoivakotiyksikköä; Espoossa, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Kirkkonummella, Lohjalla, Vihdissä sekä Vantaalla.

- Uusi omistaja tarjoaa hoivakotien käyttöön monenlaista uutta osaamista mm. laki- ja kiinteistöalalta sekä vahvistaa entisestään tieto- ja taloushallintoa, toteaa Jacobsson.

Lisätietoja: