Siirry sisältöön

Uuden LbD-julkaisun tavoitteena on herätellä keskustelua

Uusi LbD-julkaisu esiteltiin Laurean Leppävaaran kampuksella.

Katariina Raij, Katri Ojasalo, Susanna Niinistö-Sivuranta ja Tuija Marstio pitävät julkaisua hyvänä pohjana LbD:n kehittämiselle

Laurean pedagoginen toimintamalli, Learning by Developing (LbD), vahvistaa pian rooliaan uuden organisaatiorakenteen tullessa käytäntöön. Tätä juhlistetaan uudella LbD-julkaisulla, jossa yksiin kansiin on koottu teoreettista tarkastelua ja käytännön esimerkkejä sekä pohdittu LbD:n roolia toimintakulttuurin muutoksessa.

Vaikuttavan kokoisen teoksen julkaisutilaisuus järjestettiin 24.1. Laurean Leppävaaran kampuksella. Paikalla oli luokkahuoneen täyttävän yleisön lisäksi julkaisun toimittajat Sanna Juvonen, Päivi Marjanen ja Tarja Meristö sekä osa julkaisun kirjoittajista, jotka saivat oman puheenvuoronsa aikana esitellä artikkeliensa pääkohdat.

Tilaisuuden avasi Laurean vararehtori Katri Ojasalo, joka johdatteli yleisön LbD:n maailmaan ja herätteli yleisössä keskustelua erityisesti liittyen LbD:n ja digitaalisuuden väliseen suhteeseen. Koko mallin äidiksi nimitetty Katariina Raij avasi omassa puheenvuorossaan pedagogisen mallin teoreettista pohjaa vankalla asiantuntijan auktoriteetilla. Raij’n koko haastattelu on luettavissa täältä.

Laurean tutkimuspalvelupäällikkö Kirsi Hyttinen keskittyi puheenvuorossaan taitojen oppimisen ja teknologian suhteeseen ja tähän liittyvään Gaming for Peace -hankkeeseen. Tarkempi katsaus hankkeeseen ja sen tuloksena syntyneeseen oppimispeliin on luettavissa täältä.

Yliopettaja ja dosentti Jyrki Suomala kirvoitti yleisössä naurunpyrskähdyksiä rennolla esityksellään aivotutkimuksesta ja geneerisestä oppimisesta. Hän korosti erityisesti tehokkaiden oppimismenetelmien opettamisen ja monipuolisen päättelyn tärkeyttä. Lehtori Tuija Marstio, yhdessä yliopettaja Anssi Mattilan kanssa, pyrki vastaamaan tilaisuuden alussa heränneisiin kysymyksiin LbD:n ja digitaalisuuden suhteesta ja siihen liittyvistä haasteista. Artikkelia varten tehtyjen haastatteluiden perusteella digitaalisuushaasteiden todettiin olevan lähinnä pedagogisia, ei niinkään teknologisia.

Tilaisuuden viimeisen puheenvuoron sai kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta Helsingin yliopistosta. Hän pohti muun muassa LbD:n hyödyntämistä pedagogisessa johtamisessa. Mallin ehdottomaksi vahvuudeksi hän nimesi mahdollisuuden valita useita eri reittejä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tilaisuus päätettiin juhlallisesti kuohuviinilasien kilistelyyn. Aihe herätti yleisön parissa paljon keskustelua ja iloinen puheensorina jatkuikin vielä pitkään virallisen osuuden päätyttyä.

Tutustu julkaisuun:
Learning by Developing 2.0 - Case Studies in Theory and Practise