Siirry sisältöön

USCO-hankkeen työpajassa pohdittiin tulevaisuuden tietoperusteisia palveluita ja asiakaskokemusta

Työpaja järjestettiin Laurean Leppävaaran kampuksella keskiviikkona 6.3. Työpajan vetäjänä toimi Cambridgen yliopiston tohtori Mohammed Zaki.

Työpajatyöskentelyä

Tammikuussa 2016 alkaneessa USCO-hankkeessa (Using Digital Co-Creationfor Business Development) kehitetään suomalaisten yritysten ja julkisorganisaatioiden valmiuksia digitalisaation hyödyntämiseen etenkin asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä.

Tarkastelussa ovat sekä organisaation sisäinen toiminta sekä asiakkaiden parissa tapahtuva vuorovaikutus. USCO-hankkeessa tarkastellaan digitalisaation hyödyntämistä neljästä eri näkökulmasta: organisaation johtaminen ja kulttuuri, avoimet innovaatiot ja ketterät kokeilut, työhyvinvointi ja asiakaslähtöisyys.

Hankkeessa ovat mukana Isännöintiverkko, Verohallinto, Keva, Kesko, Fennia, Silta Oy, Humap Consulting sekä Danske Bank. Tutkimusorganisaatioina toimivat Laurea ja Tampereen Yliopisto ja rahoittajana Business Finland.

Uusia työkaluja dataan perustuvien palveluiden suunnitteluun

Cambridgen yliopiston tohtori Mohammed Zaki piti Leppävaaran kampuksella keskiviikkona 6.3. työpajan dataan perustuvasta liiketoimintamallista (Data-Driven Business Model). Työpajassa pohdittiin, miten organisaatiot voivat suunnitella dataan perustuvia palveluita ja digitaalisten palveluiden tarjontaa tulevaisuudessa.

- Tarkoituksena on opettaa työpajan osallistujille uusia työkaluja, joiden avulla he voivat miettiä dataan perustuvien palvelujen tulevaisuutta, Mohammed Zaki kertoo. 

Työpajassa pohdittiin digitaalisten palveluiden ja asiakaskokemuksen kehittymistä digitaalisen, fyysinen ja sosiaalisen ulottuvuuden kautta.

- Nyt kun monet palvelut digitalisoidaan ja uusia teknologioita otetaan käyttöön, on tärkeää ottaa huomioon myös ihmiskontaktin ja vuorovaikutuksen merkitys. Esimerkiksi sairaaloissa potilaille on edelleen tärkeää saada puhua sairaalahenkilöstön kanssa, koska potilaat saavat heiltä empatiaa ja luottavat heihin.

- Digitalisoituminen ja esimerkiksi robottien lisääntyminen tarkoittaa paljon tutkimusta ja lisää ymmärrystä siitä, miten ihminen ja tekoäly toimivat yhdessä, Mohammed pohtii.

Työpajasta keinoja datan hyödyntämiseen

Mukana työpajassa oli osallistujia monesta eri organisaatioista. Johtaja Laura Poikkimäki Silta Oy:stä kertoo, että he ovat olleet mukana USCO-hankkeessa alusta saakka.

- Kaikki nämä keskustelut ja uudet työkalut, joita näistä työpajoista saa, on mielestäni tärkeitä, Laura Poikkimäki sanoo.

- Me käsittelimme äsken tämmöistä kuutiomallia, jossa eri ulottuvuuksien kautta mietimme palvelun tuottamista ja asiakaskokemusta. Tämän harjoituksen pohjalta on nyt helpompi lähteä miettimään konkreettisesti sitä, miten niitä palveluita kannattaa lähteä viemään eteenpäin, Laura iloitsee.

Johtaja Jaakko Ristola Kevalta osallistui nyt ensimmäistä kertaa USCO-hankkeen työpajaan. Jaakko vastaa työssään ydintiedon, tietovaraston ja raportoinnin projekteista.

- Toivon saavani täältä työpajasta uutta perspektiiviä siihen, millä tavalla kaikkea meidän Kevalla keräämää datamäärää ja tietoa mitä meillä on, pystyisi hyödyntämään paremmin sekä meidän organisaation sisällä että myös ulkoisten asiakkaiden näkökulmasta, Jaakko Ristola pohtii.

- Olemme nyt aamupäivällä suunnitelleet tiimissä yhdessä uutta palvelua, jota voitaisiin tarjota sekä työnantaja- että henkilöasiakkaille, jotta he pystyvät paremmin johtamaan omaa henkilöstöään tiedon pohjalta, Jaakko sanoo. 

Lisätietoja: