Siirry sisältöön

USCO-hanke: Korkeakouluyhteistyöllä vauhtia liiketoiminnan kehittämiseen

USCO-hanke on tarjonnut opiskelijoille mahdollisuuden tutustua organisaatioiden kehittämishaasteisiin ja päästä vahvistamaan omaa osaamistaan oikeissa työelämäprojekteissa.

Isännöintiverkon kehityspäällikkö Shabila Saastamoinen

USCO-hankkeessa (Using Digital Co-creation for Business Development) tavoitteena on kehittää suomalaisten yritysten valmiuksia digitalisaation hyödyntämiseen niin organisaation sisällä kuin asiakkaidenkin parissa. Hankkeen neljä keskeistä kehitysteemaa ovat avoin innovaatio, palveluiden kehittäminen, työhyvinvointi sekä johtaminen.

Vuonna 2016 aloitettu hanke päättyy tämän vuoden lopussa. Mukana olleet organisaatiot ovat Isännöintiverkko, Verohallinto, Keva, Kesko, Fennia, Silta Oy, Humap Consulting sekä Danske Bank. Tutkimusorganisaatioina toimivat Laurea ja Tampereen Yliopisto, rahoittajana Business Finland.

Hanke on tarjonnut organisaatioille monenlaista kehittämistoimintaa, kuten tutkimuksia, koulutuksia, sekä kehittämisyhteistyötä Cambridgen yliopiston kanssa. Lisäksi se on tiiviisti kytketty sekä AMK- että YAMK-opintojaksoihin ja opiskelijat ovat päässeet hankkeen puitteissa tekemään muun muassa opinnäytetöitään.

Toimintamallit uusiksi myös isännöintialalla

Isännöintiverkon kehityspäällikkö Shabila Saastamoinen on tyytyväinen hankkeen tuloksiin omassa organisaatiossaan.

- Muihin USCO-yrityskumppaneihin verrattuna olemme melko pieni, noin 70 hengen organisaatio. Lähdimme kuitenkin mielellämme mukaan hankkeeseen, koska alasta riippumaton yhteiskehittäminen ja sen tuomat liiketoimintamahdollisuudet kiinnostivat meitä.

- Isännöintialalla on toimittu vuosikymmeniä hyvin saman tyyppisesti. Digitaalisia työkaluja käytetään kyllä yksittäisten asioiden hoitamiseen, mutta koko liiketoiminnan kehittämisessä niiden hyödyntäminen on alkutekijöissään. Hankkeeseen lähtiessä tavoitteenamme oli päästä kehittämään korkeakoulun tuella koko liiketoimintaa.

Saastamoinen kiittelee Laurean vahvaa tukea projektin aikana.

- Alussa lähdimme käymään läpi nykyisiä toimintamallejamme ja pohtimaan, mihin suuntaan toimintaa täytyy kehittää saadaksemme kokonaisvaltaisen hyödyn koko liiketoiminnallemme. Saimme tähän paljon apua opiskelijoilta.

Tiivistä opiskelijayhteistyötä

Laurean ja Isännöintiverkon yhteistyö on tarkoittanut käytännössä työharjoitteluita, opintojaksoyhteistyötä, työpajoja sekä toimeksiantona tehtyjä opinnäytetöitä.

- Palvelumuotoilun opiskelijat kehittivät ryhmissä ratkaisuja isännöinnin asumisen sähköisiin palveluihin sekä intranettimme ja laatukäsikirjan käytettävyyden kehittämiseen. Ideat olivat hyviä ja vahvistivat omaa näkemystämme siitä, millaista sähköisen vuorovaikuttamisen tulisi olla, Saastamoinen toteaa.

- Työharjoitteluissaan opiskelijat ovat tehneet työtehtävien analysointia, tutkien työtehtävien haasteita. Analysointi esitettiin yrityksemme johtoryhmälle, ja se vahvisti jo luotua kehittämissuunnitelmaamme. Työharjoitteluyhteistyönä on tehty myös sähköisten palveluiden uudistukseen liittyviä valmistelevia tehtäviä. 

Henkilöstö- ja työturvallisuuden opintojaksolla opiskelijat loivat yritykselle työsuojelun toimintaohjelman sekä isännöitsijöille suunnatut työmaan toimintaohjeet. Kirjallisten ohjeistusten pohjalta opiskelijat järjestivät henkilöstölle toimipisteittäin työsuojelukoulutuksen. Isännöitsijät saivat koulutuksen työmaan toimintaohjeista.

Opinnäytetöinään opiskelijat ovat luoneet Isännöintiverkolle myös markkina-analyysin, IT-strategian sekä tietoturvaohjeen. Lisäksi tällä hetkellä on tekeillä vielä käytettävyystutkimus.

Kehitystyöllä kilpailuetua

- Fasilitointi asiantuntijan työvälineenä -opintojaksolla opiskelijat järjestivät työpajoja niin asiakkaille, isännöitsijöille kuin johtoryhmällekin. Fasilitointi ulkopuolisten toimesta koettiin asiakkaiden ja oman henkilökunnan osalta erinomaisena tapana kehittää liiketoimintaa. Ulkopuolinen ei ole liian syvällä alan käytänteissä tai yrityksen toimintatavoissa, eikä näin ohjaa liikaa ajatuksia tiettyyn suuntaan.

- Parasta yhteistyössä on ehdottomasti ollut se, että olemme saaneet tänne opiskelijoita jakamaan osaamistaan ja tarkastelemaan toimintaamme ulkopuolisen näkökulmasta.

- Hankkeen myötä olemme päässeet kouluttamaan henkilöstöämme ja osaamisen jatkuvan kehittämisen kannalta olisi hyvä jatkaa yhteistyötä Laurean kanssa myös tulevaisuudessa. Esimerkiksi fasilitointi- ja asiakaspalvelukoulutuksille sekä asiakkuuden johtamisen koulutuksille on jatkuvasti tarvetta. Aitoa kilpailuetua saavat juuri ne yritykset, jotka ymmärtävät jatkuvan osaamisen kehittämisen merkityksen.

Lisätietoja: