Siirry sisältöön

TYÖKE-hankkeessa katsottiin työterveyshuollon tulevaisuuteen

Työterveyslaitoksen koordinoima TYÖKE-hanke päättyi maaliskuussa.

Teknologian murros ja digitalisaatio muuttavat tulevaisuudessa paitsi työelämää, mutta myös työterveyshuoltoa. Työterveyshuollon tulevaisuus olikin yhtenä näkökulmana tänä keväänä päättyneessä Työterveyslaitoksen koordinoimassa TYÖKE-hankkeessa, jossa myös Laurean FuturesLab CoFi oli mukana.

Valtakunnallisen TYÖKE - Verkostoilla tehoa soteen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen –hankkeen tarkoituksena oli rakentaa toiminnallinen integraatio työterveyshuollon ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutustoimijoiden kanssa. Tavoitteena oli myös kehittää työterveystoiminnan sisältöjä vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin ja terveydenhuollon muutokseen.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen muina osatoteuttajina olivat Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.

Muuttuva työelämä ja teknologia muutostekijöinä

Laurean osuus TYÖKE-hankkeessa oli vastata tulevaisuusskenaarioiden kehittämisestä eli pohtia erilaisia vaihtoehtoja, millaista työterveyshuolto tulevaisuudessa on. Tulevaisuusskenaarioiden tekemiseen osallistuivat myös muut toimijat hankkeen aikana toteutetuissa työpajoissa.

Tulevaisuusskenaarioissa keskeisinä muutostekijöinä nousivat esiin teknologian murros ja digitaalisuus:

-    Ensinnäkin muutos vaikuttaa työterveyshuollon asiakkaisiin, kun perinteisen fyysinen työn vähenemisen myötä työn kuormitus muuttuu fyysisestä henkiseen kuormitukseen, tiivistää hankeasiantuntija Jukka Laitinen Laureasta.
-    Toisaalta uusi teknologia tuo myös muutoksia ja uusia mahdollisuuksia työterveyshuollon ammattilaisten työhön esimerkiksi tekoälyn ja robotiikan kautta.

Kolmantena tärkeänä muutostekijänä hankkeen aikana tunnistettiin ennakoivan hoitotyön kasvava merkitys; tulevaisuudessa myös työterveyshuollossa on kyettävä entistä tehokkaammin ennaltaehkäisemään sairauksia niiden hoitamisen sijaan.

Laurean toteuttamiin tulevaisuusskenaarioihin voi tutustua tarkemmin Jukka Laitisen ja yliopettaja Tarja Meristön juuri ilmestyneessä julkaisussa ”Työterveyshuollon tulevaisuusskenaarioita”.

Yhteistyöllä tehokkaampaa työterveyshuoltoa

Kaikkiaan TYÖKE-hankkeen tuloksissa korostui yhteistyön merkitys. Työterveyshuollon toimijoiden on tulevaisuudessa tehtävä entistä enemmän yhteistyötä perusterveydenhoidon sekä erikoissairaanhoidon kanssa, mutta myös kuntoutustoimijoiden kanssa.

-    Tämä yhteistyö onkin jo tämän hankkeen myötä saatu hyvää vauhtiin koko Suomessa, hankeasiantuntija Laitinen sanoo.
-    Yksi esimerkki tästä ovat maakunnalliset yhteistyöfoorumit, joita Työterveyslaitos on hankkeen aikana toteuttanut.

TYÖKE-hankkeen tarkempiin tuloksiin voi tutustua Työterveyslaitoksen verkkosivuilla. Samalta sivustolta löytyy myös tallenne hankkeen päätösseminaarista, joka järjestettiin 31.3.2020.

Lisätietoja: