Siirry sisältöön

Turvallisuusosaamista simulaation ja osallisuuden keinoin 

Simulaatioilla ja osallisuudella kohti arjen turvallisuusosaamista -koulutuksen tarkoituksena on, että osallistujat kehittävät oman organisaationsa turvallisuutta, riskiperusteista toimintaa ja turvallisuuskulttuuria.  

Opetushallituksen rahoittama, 20 opintopisteen laajuinen koulutus Simulaatioilla ja osallisuudella kohti turvallisuusosaamista on suunnattu turvallisuudesta ja riskienhallinnasta kiinnostuneille kasvatusalan toimijoille – toisin sanottuna kaikille, jotka työskentelevät kasvatuksen ja opetuksen parissa. Koulutuksen tarkoituksena on, että osallistujat kehittävät oman organisaationsa turvallisuutta, riskiperusteista toimintaa ja turvallisuuskulttuuria.   

Koulutus on toteutettu yhteistyönä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Yrkehögskolan Arcadan kanssa, ja se järjestetään tänä vuonna kahtena rinnakkaisena versiona, suomen- ja ruotsinkielisenä.   

Turvallisuus aina ajankohtaista  

Koulutuksessa käsitellään hyvän turvallisuuskulttuurin muodostumista, jossa yhteistoiminnallisuus ja oppimisen ilo ovat tärkeitä aspekteja. Tämän lisäksi koulutuksessa perehdytään riskiperusteiseen turvallisuusjohtamiseen, sekä MAPA-toimintamalliin (haasteellisen käytöksen ennaltaehkäisyä ja hallintaa -toimintamalli). Sitä on käytetty esimerkiksi terveydenhuollossa, mutta se sopii loistavasti myös päiväkoti- ja kouluympäristöön.  

Simulaatiopedagogiikan osuus puolestaan perehdyttää simulaatioon, sen filosofiaan ja oppimistavoitteisiin. Koulutuksessa tehtävien simulaatioharjoitusten avulla oikeita tilanteita voidaan simuloida turvallisesti, ja osallistujilta kerätään etukäteen tietoa siitä, minkälaisia harjoituksia he koulutukseen toivovat. Lisäksi koulutus antaa työkaluja myös lasten ja nuorten pahoinvoinnin kohtaamiseen.  

- Me uskomme, että turvallisuuden kehittäminen positiivisuuden kautta on se juttu. Pyrimme ennaltaehkäisemään ja varautumaan – mutta ei otsa kurtussa! Laurean lehtori Soili Martikainen kertoo.   

Osallistujaystävällinen koulutus  

Koulutus koostuu neljästä kokonaisuudesta, ja se sisältää vaihtoehtoisia tehtäviä, joista jokainen opiskelija voi itse katsoa, mikä häntä kiinnostaa, mihin aika riittää, ja mikä on sekä omalle ammatilliselle kehittymiselle että oman työpaikan kehittymiselle paras vaihtoehto. Koska kaikki opiskelutavat eivät sovi kaikille, ovat niin tehtävät kuin koulutuksen ajoituskin joustavia. Koulutus sisältää kaksi lähipäivää, mutta nekin voi tarvittaessa suorittaa vaihtoehtoisella tavalla. Kurssin voi siis suorittaa pitkälti omaan tahtiin ja ohjausta on tarjolla.   

Lue koulutuksesta lisää Laurean verkkosivuilta!