Siirry sisältöön

Tulevaisuuden sairaalassa ruokailu on elämyksellistä

Monialaiset opiskelijatiimit kehittivät innovaatioprojektissa sairaalaruokailua.

Helmikuussa opiskelijatiimit ehtivät vielä työstää ideoitaan Leppävaaran kampuksella yhdessä ennen etätyöskentelyyn siirtymistä.

Helsingin kaupunki sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) suunnittelevat yhdessä uutta Laakson yhteissairaalaa, jonka tavoitteena on olla nykyaikainen yliopistollinen tutkimus- ja opetussairaala. Arviolta vuosien 2021-2030 aikana valmistuvan sairaalan suunnittelu on täydessä vauhdissa ja kuluvan kevään aikana myös Laurean opiskelijat pääsivät osallistumaan hankkeeseen.

Helmi-maaliskuun aikana joukko useiden eri alojen opiskelijoita oli mukana innovaatioprojektissa, jossa tehtävänä oli palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen ideoida elämyksellistä sairaalaruokailua Laakson uudessa sairaalassa. Projekti toteutettiin yhteistyössä Laakson sairaalan, HUSin sekä Helsingin kaupungin ravitsemispalveluiden kanssa.

Projektin alkuvaiheessa opiskelijat ehtivät havainnoimaan sairaala-arkea sekä haastattelemaan potilaita Laakson sairaalassa. Lopulliset ideat esiteltiin projektin toimeksiantajille Skypen välityksellä pidetyssä päätöstilaisuudessa huhtikuun alussa.

”Potilas on asiakas myös sairaalassa”

Opiskelijoiden esittelemissä ideoissa korostuivat elämykselliset ruokailuympäristöt sekä älyteknologian tuomat mahdollisuudet. Viihtyisä ja rauhallinen ympäristö houkuttelisi opiskelijoiden mukaan potilaita ruokailemaan ja tarjoaisi samalla mahdollisuuden yhteisöllisyydelle. Toisaalta ideoissa pohdittiin myös vuorovaikutteisia älysovelluksia, joiden avulla omaa ateriaa voisi toiveiden mukaan muokata, ja joka antaisi niin potilaalle kuin hoitohenkilökunnalle tietoa ravitsemuksesta.

-    Usein ruoka tulee sairaalassa täysin yllätyksenä, kun ruokalista saattaa löytyä ainoastaan ruokailutilan seinältä printattuna. Potilas kuitenkin on ruokailupalvelujen asiakas myös sairaalassa ja tähän asiaan halusimme ideoida ratkaisua, kuvailevat projektiin osallistuneet opiskelijat Liisa Niinivirta ja Johanna Tanskanen.

"Oli hienoa päästä ihan oikeaan työelämän kehittämisympäristöön mukaan"

Turvallisuusalaa opiskelevan Niinivirran ja tietojenkäsittelyn opiskelija Tanskasen tiimin idea oli ravitsemusta tukeva interaktiivinen ruokalistasovellus. Tukea idealle opiskelijat saivat sairaalassa tekemiensä havaintojen ja kokemusasiantuntijoiden haastattelujen pohjalta.

-    Tässä projektissa oli hienoa päästä ihan oikeaan työelämän kehittämisympäristöön mukaan ja miettimään ratkaisuja asiaan, johon oikeasti on tarvetta. Samalla tämä oli ainakin meille ensimmäinen työkokemus sairaalaympäristöön liittyen, opiskelijat kertovat.

Monialaisten opiskelijatiimien panos tärkeä

Yksi innovaatioprojektin toimeksiantajista oli erityissuunnittelija Riina Kotaviita Helsingin kaupungin sote-tilapalveluista, joka toimii Laakson yhteissairaala –hankkeessa. Hän kertoo, että hankkeessa on haluttu tehdä yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa:

-    Ruokailuun ja ravitsemukseen liittyvät asiat ovat nousseet hankkeen suunnittelun aikana useasti esiin. Tässä nousi esiin tarve saada juuri opiskelijoilta uusia, eteenpäin katsovia ideoita suunnittelun tueksi, Kotaviita sanoo.

"Halusimme opiskelijoita aivan uusia, tulevaisuuteen katsovia ideoita"

Samoilla linjoilla on myös potilas- ja henkilöstöruokailusta HUSissa vastaava palvelupäällikkö Leena Jalosuo:

-    Helposti ajatus lukkiutuu siihen, miten potilasruokailu on aina sairaaloissa järjestetty. Vaihtoehtoisuudesta on puhuttu hyvin pitkään, mutta nyt opiskelijoilta saimme hienosti tukea sille ajatukselle, että juuri vaihtoehtojen tarjoaminen on tulevaisuuden sairaalaruokailussa tärkeää, hän jatkaa.

Toimeksiantajat olivat myönteisesti yllättyneitä mutkattomaan yhteistyöhön ja syntyneisiin tuloksiin.  Opiskelijat olivat kyenneet tarkastelemaan aihetta laaja-alaisesti ja ideat olivat pitkälle kehitettyjä sekä hyvin toteuttamiskelpoisia.

-    Opiskelijat olivat perehtyneet ruokailuun monelta eri kantilta. Ideoissa oli otettu huomioon hienosti niin potilaiden, omaisten kuin henkilökunnankin näkökulmat, erityissuunnittelija Riina Kotaviita painottaa.

Osa ehdotuksista on nopeastikin käyttöönotettavissa sekä osastojen toiminnan kehittämisessä että uuden sairaalan kehittämistyöryhmissä.

Lisätietoja projektista:

Päivi Harmoinen, lehtori; Laurea-ammattikorkeakoulu
Kirsi Ronkainen, lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu
Erja Turunen, ruokapalveluasiantuntija, Helsingin kaupunki
Maarit Roininen, kehittämispäällikkö, HUS