Siirry sisältöön

Tule kuulemaan Kyliltä kasvukäytävälle-hankkeen tuloksia

Kyliltä kasvukäytävälle-hankkeen päätösseminaarissa 29.4. esitellään tuloksia Laurean ja HAMKin yhteishankkeesta - Ihmislähtöisten palveluiden kehittäminen haja-asutusalueilla

Kyliltä kasvukäytävälle – Ihmislähtöiset liikkumisen ja kuljetuksen palvelut haja-asutusalueilla on Laurea-ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteishanke. Huhtikuun lopussa päättyvässä hankkeessa on selvitetty, miten haja-asutusalueilla voidaan kehittää ja tarjota ihmislähtöisiä, älykkäitä pienten volyymien liikkumisen ja kuljetusten palveluita ihmisille, palveluille ja tavaroille teknologiaa hyödyntäen. Tuloksena on syntynyt kokeiluja, joita on pilotoitu Kanta-Hämeen ja Pohjois-Espoon alueilla tänä keväänä.

Yhteiskehittäminen luo hyvän pohjan kokeilujen onnistumiselle

Hankkeessa on sovellettu palvelumuotoilun keinoja ihmislähtöisen kehittämisen varmistamiseksi. Jotta syntyneet kokeilut on saatu jalostettua aina asiakasymmärryksen keruun, ideointivaiheen ja teknisten määrittelyjen kautta konkreettisiksi palveluiksi, on kehittämistyöhön otettu mukaan pilottialueiden alueiden asukkaita, yrittäjiä ja muita toimijoita aivan alusta lähtien.

- Kokeiluja on kehitetty tiiviissä yhteistyössä pilottialueiden toimijoiden kanssa, aina kyläyhdistysten aktiiveja, asukkaita ja kunnanjohtoa myöten. Loppukäyttäjillä on ollut todella keskeinen rooli kokeilujen toteuttamisen suunnittelussa ja käynnistämisessä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Saara Gröhn Laureasta.

Yhteistyökumppaneina kokeiluissa ovat toimineet Tammelan Kylät ry, Tammelan kunta, Portaan kylä, Yhteismaa ry (NappiNaapuri.fi), Kalajärvi-Seura ry, Hiirisuon asukaspuisto ja Kalajärven kirjasto.

- Me hanketoimijat olemme olleet erittäin vaikuttuneita ja iloisia hyvästä yhteistyöstä, jota olemme saaneet tehdä pilottialueiden toimijoiden kanssa. Toivomme, että kokeilujen myötä syntyneet alueelliset yhteiskehittämisen verkostot ja rohkaisevat toimijoita yhteistyöhön myös jatkossa, Gröhn jatkaa.

Palvelupakin kautta pohjoisespoolaiset lähipalvelut tutuiksi ja naapuriapua Kylien Napista

Hankkeen haastatteluissa ja kehittämispajoissa mukana olleet Pohjois-Espoon asukkaat ja yrittäjät kertoivat olevansa kiinnostuneita tukemaan paikallisia yrittäjiä, mutta kokivat, ettei tieto oman kylän palveluista tavoita heitä parhaalla mahdollisella tavalla. Siitä johtuen he joutuvat liikkumaan palvelujen pariin oman alueensa ulkopuolelle, vaikka palvelu voisi olla myös läheltä. Espoon pilottialueella kokeiluksi muodostui verkkoon avattu Palvelupakki.fi sivusto, joka kokoaa Pohjois-Espoon alueen yrittäjien palvelut samaan paikkaan, helposti asukkaiden löydettäväksi. Palvelupakki helpottaa lähipalveluiden etsintää, kun kaikki alueen halukkaat palveluntarjoajat kootaan samalle sivustolle. Asukkaat voivat myös itse esittää palvelutoiveitaan alueen yrittäjille.

Tammelan pilottialueella nousivat kehittämisen teemoiksi naapuriapu ja kyläläisten erilaiset kuljetustarpeet. Kokeilussa on hyödynnetty vastikkeetonta Nappi Naapuri-palvelua, joka mahdollistaa avuntarvitsijoiden ja avuntarjoajien kohtaamisen. Palvelu on jo hyvin käytössä suuremmissa kaupungeissa, mutta palvelussa nähtiin myös potentiaalia haja-asutusalueiden naapuriaputoiveen ja kuljetustarpeiden ratkaisemiseksi. Tammelan kylien asukkaat voivat rekisteröityä palveluun omalla nimellään ja etsiä avuntarjoajaa, tai tarjota itse apua oman osaamisen ja mielenkiinnon kohteiden puitteissa. Palveluun luotiin myös Tammelan kylille oma Kylien Nappi, jonka kautta Tammelan kylien yhdistykset ja yritykset voivat kertoa omista palveluistaan kyläläisille ja kesäasukkaille.

Hankkeen tuloksia esitellään 29.4. seminaarissa HAMKin Design Factorylla – Keynotepuheenvuorossa Anne Stenros visioi hyvää elämää metropolialueiden ulkopuolella

Hanke toivottaa kaikki hankkeen tuloksista kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi kuulemaan kokemuksia toteutetuista kokeiluista hankkeen päätösseminaariin 29.4.2019 klo 13.30-16.00 Hämeenlinnan Visamäkeen HAMK Design Factorylle. Tulosten esittelemisen lisäksi seminaarissa kuullaan muun muassa asukkaiden ajatuksia kokeiluista paneelikeskustelussa. Huipennuksena TkT, CEO Creative Catalyst Oy, Anne Stenros visioi, millaista on hyvä elämä metropolialueiden ulkopuolella.

Seminaari striimataan etäyhteydellä, joten osallistuminen onnistuu myös verkon kautta. Ilmoittautumiset pyydetään 21.4. mennessä. Tarkempi seminaarin aikataulu ja sisältö löytyy tapahtumakalenterin ilmoittautumislinkin takaa.

Lisätietoja hankkeesta saat hankkeen kotisivuilta.

Hanke saa rahoitusta Uudenmaan liiton koordinoimasta Suomen kasvukäytävän ja valtion kasvusopimuksen AIKO-rahoituksesta. Laurea-ammattikorkeakoulu toimii hankkeen koordinaattorina.

kyliltä kasvukäytäville.png

Lisätietoja: