Siirry sisältöön

Terveysteknologian maahantuoja Ilonion Care avainkumppaniksi

Ilonion Caren kamerateknologiaa on jo hyödynnetty Laurean hoitotyön ja fysioterapian opetuksessa.

Ilkka Korhonen ja Justus Helo Ilonion Care vierailivat joulukuun alussa Laureassa.

Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita maahantuova sekä markkinoiva Ilonion Care Oy on Laurean uusi avainkumppani. Laurea ja Ilonion Care ovat tehneet yhteistyötä jo reilun vuoden ajan ja nyt avainkumppanuussopimuksen myötä yhteistyö muuttuu entistä systemaattisemmaksi.

Yksi Ilonion Caren tuotteista on Yhdysvalloissa valmistettu puheohjattava, päähän puettava älylaite, jolla voidaan kuvata esimerkiksi terveydenhuollon operaatioita. Otsakameraa on Laureassa hyödynnetty esimerkiksi hoitotyön opetuksessa, jossa sen avulla on kuvattu muun muassa verinäytteen ottoa. Kameran kuvaaman videon avulla opiskelijat pääsevät näkemään tilanteen näytteenottajan silmin ja pystyvät videon avulla valmistautumaan työpajaan.

Älykameraa on hyödynnetty Laureassa myös fysioterapian opetuksessa. Nämä uutta teknologiaa hyödyntävät oppimisratkaisut palkittiin kesällä Laurean vuoden 2020 pedagogisena tekona.

Seuraavaksi älykamerateknologiaa on suunniteltu hyödynnettäväksi haavanhoidon opetuksessa sekä esimerkiksi restonomiopiskelijoiden BarLaurea-oppimisympäristössä Leppävaarassa. Terveydenhuollon puolella kamerateknologian hyödyntämiskohteita ovat esimerkiksi operaatioiden dokumentointi sekä etäkonsultointi.

Ilonion Care Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Korhonen on erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Laurean kanssa:

-    Laurea on ollut uranuurtaja tämän teknologian hyödyntämisessä opetuksessa ja yhteistyö on ollut molemmille todella antoisaa. Tulevaisuudessa avainkumppanuus Laurean kanssa mahdollistaa vielä entistä tiiviimmän yhteistyön ja uudenlaisia hankkeita, Korhonen kuvailee.

Avainkumppanuussopimus kattaa myös toisen yrityksen Kastee Relax Oy, jossa Ilkka Korhonen on mukana. Kastee on saunojen kosteutusjärjestelmä, joka mahdollistaa pehmeämmät, noin 60-asteiset löylyt, ja näin pienentää energiankulutusta sekä auttaa pitämään saunarakenteet paremmassa kunnossa. Avainkumppanuus rakentuu pääasiassa Ilonion Caren ympärille, mutta mahdollistaa myös opiskelijaprojektien tekemisen Kasteelle.

Mitä avain­kump­pa­niyh­teis­työ sisältää?

Laurean avainkumppanuus on vastikkeellista yhteistyötä, joka takaa kumppanille laaja-alaisen ja systemaattisen yhteistyön Laurean eri koulutusten kanssa opiskelijayhteistyönä, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa sekä liiketoiminnassa. Käytännössä yhteistyö avainkumppaneiden kanssa sisältää projekteihin, rekrytointiin tai näkyvyyteen liittyvää yhteistyötä.

Lue lisää Laurean avainkumppanuusmallista.

Lisätietoja: