Siirry sisältöön

Terveydenhoitajaopiskelijoiden ja työelämän edustajien yhteiskehittämisen päivä

Yhteiskehittämisen päivässä kehitettiin opiskelijoiden ideoita yhdessä työelämän edustajien kanssa.

Laurean terveydenhoitajakoulutus toteutti yhteiskehittämisen päivän 12.11.2019 Tikkurilan kampuksella. Päivän tarkoituksena oli edelleen kehittää opiskelijoiden Uudistuva monialainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen opintojaksolla tuottamia kehittämisideoita kouluikäisten ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyen yhdessä työelämän edustajien kanssa. Opintojakso toteutui yhteistyössä CCO-hankkeen (Co-creation orchestration) kanssa.

CCO-hankkeessa yhdistyy Laurean vahvuudet yhteiskehittämisen ja monitoimijaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaaminen. Hankkeessa etsitään mahdollisuuksia hyödyntää entistä paremmin opetuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) yhteistyötä työelämän kehittämisessä. Hankeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Terveydenhoitajaopiskelijat perehtyivät syksyn 2019 aikana kouluikäisten ja opiskelijoiden hyvinvointiin ja terveyteen tarkoituksena nostaa esille kohderyhmän ajankohtaiset terveyden ja hyvinvoinnin teemat sekä kehittämisideat, jotka esitettiin yhteiskehittämisen päivässä. Päivän tavoitteena oli esitettyjen teemojen ja ideoiden edelleen kehittäminen työelämän edustajien kanssa yhteiskehittämisen menetelmää hyödyntäen.

Yhteiskehittämisen päivä alkoi yliopettaja Mikko Häkkisen puheenvuorolla, missä hän kertoi lyhyesti CCO-hankkeesta ja toivotti työelämän edustajat tervetulleeksi. Puheenvuorossaan hän korosti terveydenhoitajan ammatin merkittävää roolia Suomessa. Tämän jälkeen työelämän edustajat esittäytyivät, mukana olivat Vantaan kaupungilta Taina Huurre (Opiskeluhuollon esimies), Tiina Laiho (Ehkäisevä päihdetyö) ja Piia Sauranen (Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma) sekä Nyyti Ry:stä Marjo Siltanen.

Päivä jatkui terveydenhoitajaopiskelijoiden kehittämisideoiden pitchauksilla, jonka jälkeen Learning Cafe työskentelyssä edelleen kehitettiin keinoja kohderyhmän hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Yhteiskehittämisen myötä ideat rikastuivat ja niihin saatiin arvokasta työelämän näkökulmaa.

Yhteisessä loppukeskustelussa todettiin päivän olleen onnistunut kokonaisuus, missä korostui osallistujien tasavertainen asiantuntijuus. Lisäksi yhteistyöpäivän myötä nousi esiin tulevia yhteistyömahdollisuuksia sekä terveydenhoitaja että YAMK-koulutuksissa. 

Lisätietoja: